Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udsatte børn på ferie

Røde Kors

Om donationen

Børn og unge, der kommer fra socialt og økonomisk udsatte hjem, får sjældent en god oplevelse i sommerferien. Denne donation går til et oplevelsesrigt ferielejrophold for ca. 25 udsatte børn og unge, der skal give dem et positivt minde for fremtiden. Gruppen udvælges af Røde Kors og Faxe Kommune.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
80.250 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Allerede nu, har børnene fortalt at det er den bedste oplevelse og de gerne vil med næste år. Det har vi i tankerne, hvis de stadig har behov.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet blev indfriet -når der er børn som måske er lidt bekymrede og det så ender med at blive en rigtig go ferie med mange nye venner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De børn -unge og forældre som jeg har snakket med, fortæller at det har været så fantastisk. De sårbare unge har behov for at komme ud og være social sammen med børn og voksne de ikke kender. mange havde slet ikke ringet hjem.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start