Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udsatte børn på tur i Wow Park

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors afholder i år Eventyrlejren, som er en ferielejr for 55 socialt udsatte børn og unge i alderen 7-13 år, bosat på Fyn/de fynske øer. Lejren afholdes af frivillige, og børnene bliver indstillet til deltagelse af kommunen. Formålet med lejren er at give børnene særlige ferieoplevelser, da de af forskellige årsager ellers ikke ville være kommet på sommerferie. På ferielejren skabes nye relationer, og børnene får minder for livet og oplevelsen af, at de også oplever noget i deres sommerferie som de andre børn i klassen. På lejren er der forskellige aktiviteter for børnene, og en del af programmet er en tur i Wow Park i Billund, som støttes af TrygFonden
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
24.500 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ungdommens rødekors sommerlejr har med vilje ikke kontakt med børnene efter lejren, så en decideret indsats for at forankre projektet kan ikke praktiseres. Heldigvis gør lejrens positive oplevelser det for os.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Succeskriterien 'at det skulle være en oplevelse, og en fantastisk dag for børnene' blev mere en opfyldt. En uforudset bonus var at wow park som rammer for en tur ud af huset, gav utrolig stor frihed til at børnene selv kunne gøre hvad de havde lyst til og at de voksne kunne fokusere på at følge deres ønsker, dette kunne ikke have ladet sig gøre på samme måde, havde vi taget i tivoli fx. Tivoli er måske en 'federe historie', men som oplevelse var wow park optimal. Tak.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var nogle små praktiske ting, men udover det så ramte wow park vores mål lige på.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start