Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udstyr til koncertoplevelser

Plejehjemmet Damsøgård

Om donationen

På plejehjemmet Damsøgård bor 36 beboere, og i det tilknyttede aktivitetscenter kommer der dagligt mange borgere udefra. De seneste år har plejehjemmet afholdt forskellige musikalske aktiviteter, eksempelvis med frivillige og børnene fra den nærliggende børnehave. Flere af beboerne har hverken de fysiske eller mentale kræfter længere til at gå til koncert, men mange savner den musikalske oplevelse. Dette projekt skal med indkøb af teknisk udstyr derfor give beboerne muligheden for at opleve koncerter og musikalske shows på storskærm på selve plejehjemmet. Projektet vil øge beboernes livskvalitet og samtidig styrke det sociale samvær både beboere og pårørende imellem.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Plejehjemmet Damsøgård
Støttet beløb
20.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er stadig nyt og en del personale mangler introduktion til at benytte det mere spontant.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lyd- og film anlægget er rigtig godt og lever op til vire forventninger. Det er nemt at betjene og beboerne har mange forskellige ønsker til musikken. Ønskerne spænder over alt fra klassisk til Hansi Hintersee til Cole Porter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej