Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udvidet overgangsvejledning

Høje-Taastrup Gymnasium

Om donationen

Midlerne skal bruges til at opkvalificere vejledningen af og opfølgningen på unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) i forbindelse med overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser. ASF viser sig bl.a. ved afvigelser i forestillingsevne, kommunikation og social forståelse, og i overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser medfører det udfordringer for de unge. Elever med ASF kan imidlertid hjælpes med fx struktur, særlige kommunikationsformer og særligt indrettede skoleklasser. Projektet skal derfor kortlægge gode vejledningsprocedurer til uddannelsesstederne og resultere i en vejledning, der kan distribueres til ungdomsuddannelser med elever med en ASF-diagnose, studievalgscentre og Center for Autisme. Der er i dag 10 gymnasier og HF-uddannelser, der har et undervisningstilbud designet til unge med ASF, heriblandt Høje Taastrup Gymnasium – som var det første gymnasium i Danmark, der etablerede et gymnasietilbud til unge med ASF. Der vurderes at være 500-1.000 ASF-elever på en årgang, og generelt er antallet af mennesker med en autismediagnose stigende. Projektet udføres i samarbejde mellem Studievalg København, en ASF-kyndig psykolog og den pædagogiske koordinator på Høje Taastrup Gymnasium, HTG. Målet er, at flere unge med ASF får mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Høje-Taastrup Gymnasium
Støttet beløb
420.906 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skal til konferencen for alle ungdomsuddannelser med ASF-linjer d. 20.9., hvor vi holder oplæg og workshop samt opfordrer til at linke til hjemmesiden www.videreilivet.dk Vi skal holde oplæg d. 15.11. for studievalgscentrene i DK. Herefter vil vi skrive til studievejledere på landets ungdomsuddannelser

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hjemmesiden www.videreilivet.dk er færdig og udviklet med Trygfondens midler. Hjemmesiden ligger allerede tilgængeligt, men offentliggøres for alvor på konferencen for alle ungdomsuddannelser med ASF-linjer d. 20. 9., hvor der vil være workshop og oplæg om siden. Således har vi nået målet om at udvikle og kunne videreformidle professionel vejledning fra gymnasiet videre i livet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fulgt hele vores ovenstående oplæg og mener, at produktet er anvendeligt, praktisk og svarende til det, vi har forestillet og ønsket os

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start