Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udvikling af Børnehuset SIV

Børnehuset SIV for alvorligt syge børn

Om donationen

Donationen går til udvikling af et tidssvarende rehabiliteringstilbud til familier med et alvorligt sygt barn. En projektmedarbejder skal i samarbejde med ledelse, bestyrelse og brugere stå for udviklingsarbejdet samt markedsføring og fundraising. Børnehuset SIV letter vejen for alvorligt syge børn og deres familier i behandlingsperioden, inden de skal tilbage til en almindelig hverdag efter endt sygdom. I Børnehuset SIV kan børnene opleve at gå i daginstitution med jævnaldrende, men hvor der er faglige ressourcer til de ekstra udfordringer, barnet har både psykisk, medicinsk og socialt. Målet er at styrke barnets sociale kompetencer, som ofte påvirkes i et langt behandlingsforløb, hvor barnet kun har kontakt med voksne. Tiden hos SIV hjælper både børn og forældre med overgangen til almindelig daginstitution.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Børnehuset SIV for alvorligt syge børn
Støttet beløb
1.016.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har netop muliggjort at vi har kunnet fastansatte projektlederen og dermed har sikret os en ekstra ressource med netop de kompetencer, som Børnehuset Siv ikke før har haft. Det betyder, at der fremadrettet er et helt andet fokus på strategi, udvikling, kommunikation og fundraising, som er så vigtigt for at sikre Børnehuset i fremtiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På baggrund af undersøgelse af behov hos forskellige diagnosegrupper og hos børn, der har afsluttet deres forløb i Børnehuset Siv, er der udviklet en ny strategi, der netop giver plads til yderligere målgrupper og flere børn og deres familier. Siv har i denne forbindelse erhvervet sig nye rammer, der understøtter og sikrer at det udvidede tilbud er muligt. Ydermere er der lavet en ny kommunikationsstrategi og-platform, der understøtter formidlingen af det nye tilbud.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet havde en svær start, hvilket skyldes at der ikke var en forankret ide om, hvad formål og rammer for projektet - fra bestyrelse til ledelse til medarbejdere. Den første del af projektet blev derfor netop at få skabt en fælles ide og vision. Vores læring af dette er, at der skal afsættes tid og ressourcer til at sikre inddragelse og involvering af hele organisationen samt at der skal være kompetencer hos ledelse og bestyrelse til at sætte rammer og retning for kommende projekter.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start