Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udvikling af Café ODA Odense

Angstforeningen

Om donationen

Cafe ODA Odense fungerer som et rummeligt fristed og socialt fællesskab for voksne med angst, depression, bipolar lidelse eller OCD. Café ODA Odense har fast åbent to dage ugentligt og afholder månedlige aktiviteter for brugere, pårørende og frivillige. Målsætningerne for cafeen er, at brugerne bryder med isolations- og ensomhedsfølelser og genopdager egen motivation. Samtidig er ønsket at styrke brugernes selvværd og danne positive netværk. Donationen dækker en videreførelse og videreudvikling af Café ODA Odense i 2021 og 2022. Cafeen er årligt i kontakt med cirka 400 gæster mellem 18 og 75 år. TrygFonden har tidligere støttet Café ODA med både etablering og videreførelse af drift og aktiviteter.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Angstforeningen
Støttet beløb
325.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem de godt 7 år caféen har eksisteret er det lykkedes at forankre projektet succesfuldt til stor gavn for brugere og pårørende. Tilbuddet er kendt på Fyn blandt behandlere, sagsbehandlere, jobkonsulenter m.fl., som henviser til det. Projektets økonomi kan ikke forankres på kommerciel basis, og er afhængig af fondsmidler, som projektet er aktivt søgende efter. Nuværende midler rækker til november 2022. Lukning vil betyde et meget stort savn for brugere, pårørende og samarbejdspartnere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Caféen har i hele projektperioden været underlagt corona vilkår og har fulgt myndighedernes retningslinjer og brugernes italesatte behov; at undgå smitte. Mange har i forvejen problemer, der blev forstærket af corona situationen, f.eks. hygiejene problematikker, sygdomsangst og social isolation. Caféen måtte ændre og justere på aktiviteter undervejs. Det er lykkedes at opnå mål, på trods. Der har ikke været smitte i caféen, brugerne giver udtryk for tilfredshed og oplevelse af fællesskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Caféen måtte justere og ændre på aktiviteter i forhold til rammer under corona vilkår. Aktiviteterne blev lagt så tæt som muligt op ad de aktiviteter, der normalt udbydes, og som vi ved, virker. Caféen havde mange udendørs aktiviteter og mange rengøringopgaver i perioden. Der blev indkøbt særlige rekvisitter til formålet. Caféen igangsatte forskellige virtuelle mødeaktiviteter, dog uden megen brugerdeltagelse. Brugere har udtrykt stor tilfredshed med flere nyhedsmails i perioden.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle