Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udvikling af lærerfaglig mentorordning

Teach First Danmark

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Teach First Danmark
Støttet beløb
2.520.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er endnu ikke lykkedes os, at forankre den lærerfaglige mentorordning økonomisk som en del af meritlæreruddannelsen, så den økonomiske forankring er ikke lykkedes så hurtigt som vi havde håbet på. Vi arbejder fortsat på at forankre mentorordningen økonomisk, men som en del af en større plan om at forankre Teach First Danmarks arbejde økonomisk og få stat, skoler og kommuner til at betale en større del. Ift. vedvarende løft af elevers resultater, så har vi ikke kvantitative evalueringer, der kan vise et løft af elevers faglige resultater eller en sammenhæng med den lærerfaglige mentorordning, men det forskningsmæssige belæg i form af CLASS-frameworket samt My Teaching Partner og vores graduates meget positive evalueringer af mentorordningen generelt gør os fortrøstningsfulde ift. at den lærerfaglige mentorordning via deres feedback og coaching af Teach First Danmarks graduates er med til at løfte eleverne. Ift. videndeling generelt, så er mange af de erfaringer vi har gjort os med mentorordningen nye i en dansk folkeskolesammenhæng. Det gælder dels Teach First Danmark programmet i sig selv, men også den strukturerede brug af feedback med baggrund i CLASS-frameworket er ny. Der har ikke været nogen frafald på Teach First Danmarks første årgang 2015 fra de 30 der startede på sommerakademiet den 22. juni 2015. Det er unikt for en uddanelse i Danmark og vi tilskriver en stor del af evnen til at fastholde alle i programmet den lærerfaglige mentorordning. Ift. generel videndeling med skoler og kommuner, så fortæller vi også ofte om vores mentorordning, og oplever, at det er noget som mange skoler og kommuner finder særdeles interessant. Her er et vigtigt element af det der også er interesse for, at der ikke er noget ansættelsesforhold mellem mentoren og de graduates de er mentorer for.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det overordnede formål om, at iværksætte en lærerfaglig mentorordning på baggrund af forskningen bag My Teaching Partner og CLASS-frameworket er lykkedes. Dog er der flere elementer som har taget længere tid end vi havde beregnet og vi har skullet finde en god balance mellem de forskellige aktiviteter i vores mentorordning, og vi har i løbet af projektet gjort os mange værdifulde erfaringer. Vi er helt overbeviste om, at den lærerfaglige mentorordning, har spillet og fortsat spiller en afgørende rolle for Teach First Danmarks success med at fastholde og dygtiggøre vores Teach First Danmark graduates.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, en del ting kunne være gjort anderledes og mange af tingene er ændret i dag, på baggrund af den viden vi har fået via projektet. Udover at kunne have gjort noget anderledes, så var der også flere af de aspekter af mentorordningen vi lagde op til, som har taget væsentligt længere tid at implementere end forventet og flere elementer har også vist sig ikke at finde sted i praksis. Specifikt, så drejer det sig eksempelvis om: 1) Organiseringen af mentorordning. Vores første idé var, at man kunne have en mentor som var mentor for 15 graduates, og derudover en anden mentor som udover at være mentor for 15 graduates, også skulle være ansvarlig for mentorordningen og udviklingen af den. Efter som ansvaret for 15 graduates viste sig at være et fuldtidsjob, fungerede den opdeling ikke, og det er ændret så lærerfaglige mentorer har ansvaret for deres graduates som deres centrale ansvarsområde 2) Videooptagelse af lærerne Videooptagelse af lærerne i form af feedback og coaching på baggrund af egne optagelse af undervisning, spiller en central rolle i My Teaching Partner, og har fra starten været noget vi så som vigtigt. I mellemtiden betyder persondataloven, at det i praksis er meget vanskeligt at administrere, og vi har brugt lang tid på at finde en løsning, der fungerer både teknisk og juridisk, så vi nu i 2017 er klar til at gå i gang med den del af mentorordningen. I mellemtiden og fraværet af videoobservationer har vi i højere grad brugt fysiske observationer hvilket også har fungeret rigtig godt. 3) Læreres observation af hinanden I praksis er dette foregået i meget begrænset omfang fordi alle graduates har haft travlt med fuldtidsarbejde og aftenundervisning ca. 3 aftener om ugen fra 17-20.30 ved siden af. 4) Inddragelse af skoleledere Dialogen med skoleledere er blevet mere uformel end vi havde troet, og i praksis foregår meget af kontakten med skoleledere der har Teach First Danmark graduates ansat via den lærerfaglige mentor, hvilket har vist sig at fungere rigtig godt. 5) Organiseringen af programmet inden for rammerne af meritlæreruddannelsen En problematik omkring praktik 3, som er et modul på 10 ECTS på meritlæreruddannelsen, betyder, at årgang 2015 først skal i praktik til efteråret 2017 (de er allerede fuldtidsansatte, så det bliver med fuld løn og på deres egne skoler). Dermed kommer meritlæreruddannelsen til at tage længere end to år for årgang 2015. Problematikken er løst fra årgang 2016, så de kan fuldføre alle dele af meritlæreruddannelsen på to år. Et aspekt vi med fordel har gjort anderledes end vi beskrev i vores ansøgning er organiseringen af vores sommerakademi. Dels gennem et samarbejde med True North og ikke mindst et samarbejde med Lær For Livet, der betød, at alle Teach First Danmarks graduates underviste anbragte børn og unge i dansk og matematik som en del af sommerakademiet i sommeren 2015.