Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udvikling af Natteravnene

Fonden for Socialt Ansvar

Om donationen

Midlerne går til at udvikle og styrke Natteravnenes trygheds- og trivselsskabende indsats i nattelivet. Natteravnene arbejder for at skabe tryghed i nattelivet for unge i alderen 14-25 år såvel som deres forældre gennem nattevandringer, hvor voksne iklædt gule jakker er synligt til stede på de tidspunkter, hvor de unge fester. Natteravnene går i dialog med de unge og hjælper dem, hvis de har behov for at tale med en voksen eller for at blive fulgt hjem. Der er ca. 4.000 frivillige natteravne, og med donationen kan de bl.a. opkvalificere de frivillige natteravne, systematisere videndeling om natteravnene og deres oplevelser samt skabe et øget samarbejde med politiet, SSP-konsulenter, rusmiddelvejledere og uddannelsesinstitutioner.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Fonden for Socialt Ansvar
Støttet beløb
220.200 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperioden er alt der er udviklet blevet implementeret i indsatsen og dermed forankret. Da den digitale omstilling har taget meget længere tid end først antaget, er vi ikke nået helt i mål med at køre de opkvalificeringsworkshops vi havde i tankerne og dermed har vi heller ikke nået at bruge hele bevillingen. De kurser, workshops mm vi har afholdt har fået gode evalueringer af de frivillige. Derfor vil vi fortsætte med at styrke fagligheden og opkvalificere Natteravnene løbende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har haft stort fokus på at modernisere indsatsen fagligt, visuelt og organisatorisk. Den del af projektet som Trygfonden har støttet, har omhandlet opkvalificering af Natteravne. Vi har udviklet forskellige formater som understøtter, at de frivillige er klædt på til mødet med unge og omstillingsparate ift. hvordan nattelivet og de unges adfærd løbende forandrer sig. For mange unge kan nattelivet udvikle sig kaotisk, voldsomt og utrygt og Natteravne skal være klar til at imødekomme det.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
At udvikle nye og mere moderne formater med fokus på viden om unge og frivillighed i det hele taget og med fokus på metoder der skaber refleksion og dialog og som styrker de frivilliges faglighed og evne til at være til stede, være klar og gå i dialog med unge og skubbe på kulturændring, har styrket indsatsen. Derudover har opbygning af et digitalt set up betydet, at viden fra turene indsamles og kan bruges som læring for de frivillig selv, for indsatsen og for andre samarbejdspartnere.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet