Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udvikling af pigefodbolden

GVI fodboldklub (Gentofte-Vangede Idrætsforening)

Om donationen

Gentofte-Vangede Idrætsforening (GVI Fodbold Klub) har 1.200 medlemmer, hvoraf ca. 800 er under 18 år. Klubben vil gerne have flere piger til at bevæge sig og spille fodbold, og de vil gerne fastholde pigerne, når de bliver teenagere. Pigeraketten er et samarbejde med DBU, hvor personer fra DBU holder workshops i klubben for piger i lokalområdet og introducerer dem til fodboldspillet. Der bliver også løbende holdt sociale arrangementer i klubben for at skabe interesse blandt pigerne. Donationen støtter aktiviteterne omkring Pigeraketten og skal medvirke til at styrke pigefodbolden i klubben.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
GVI fodboldklub (Gentofte-Vangede Idrætsforening)
Støttet beløb
25.000 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ansat en deltids pigeudviklingsansvarlig hvis primære opgaver bliver at drive rekrutteringstiltag og fastholdelsestiltag for både pigespillerne og trænerne. Vi kommer til at lave en del aktiviteter som f.eks. at tilbyde skoleelever fra kommunens skoler en fodbold dag i GVI, men fokus på sporten, fællesskabet og foreningslivet. Det vil både tiltrække flere medlemmer, og udbredekendskabet til de ad ons der ved at være medlem i en forening med fokus på den enkeltes og holdets udvikling.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er trods Covid19, lykkedes GVI at fastholde alle piger i årgang 2008/2009, hvor flere ellers var på vej til ud i et klubskifte. Dertil har vi vækstet med et tilsvarende antal kommende medlemmer i samme årgange. På årgangene 2010/2011 oplever vi også tilvækst, og lige sådan på yngre årgange. Det har gjort at vi har måtte oprette 2 nye pigehold og ansat yderligere 4 nye pigetrænere. Vi har fået nye pigemedlemmer, men desværre ikke 50 som var målet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har indkøbt materialer, spillertøj, lavet sociale arrangementer, som tidligere nævnt. Derudover har vi evalueret på disse tiltag, og kan godt komme på forbedringer, som vi implementerer løbende. F.eks. skal vi i samarbejde med eksterne konsulenter (nuværende elitesportsudøver) hen over efteråret lave 1-2 arrangementer hvor vi sætter fokus på skadeforebyggelse, samarbejde og deres selvværd

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet