Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udvikling af skolesamarbejde

Odensesportscentrum

Om donationen

Odense Sportscentrum er Nordeuropas største kamp- og multisportshus, der fungerer som en traditionel dansk forening funderet på frivillig arbejdskraft. Med den nye skolereform skal skolerne søge samarbejdspartnere i foreningslivet, og det har resulteret i en lang række henvendelser fra skoler, som gerne vil samarbejde med Odense Sportscentrum. Det er vanskeligt at skaffe frivillig arbejdskraft til at løfte opgaven med at udvikle, implementere og systematisere samarbejdet med skolerne, og derfor ønsker Odense Sportscentrum med dette projekt at fastansatte en koordinator, der kan påtage sig opgaven i det første år. Opgaven bliver at stå for kommunikationen med skolerne, at udarbejde vejledninger for samarbejdet, koordinere og arrangere skoleaktiviteter etc. Odense Sportscentrum har et stort ønske om at kunne samarbejde med skolerne, da mange børn, som ikke nødvendigvis kan finde sig til rette med håndbold eller fodbold, kan få glæde af de faste rammer og gensidige respekt, som findes i kampsport eller ved at prøve andre sportsgrene i multihuset. Det forventes, at der vil være 4.000 børn, som vil deltage i 25-35 arrangementer.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Odensesportscentrum
Støttet beløb
200.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ift. Odense Sportscentrum er der med sikkerhed både blevet lavet handleplaner , styring og vidensdelt så her vil den viden der er opnæet vedblive at lette skolesamarbejdet. Ift. udbredelse til andre foreninger vil det nok vise sig når jeg i slutningen af sep start okt. laver en presseanmeldelse om vi kan få gjort opmærksom på materialet så andre foreninger kan få glæde af materialet. Odense Sportscentrum har også søgt om støtte til en videreføring af projektet som indbefatter at vi aktivt vil ud og vidensdele med 15-20 udvalgte foreninger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har over det sidste år haft tæt på 2500 elever til 47 besøgs/træningsdage , og 28 skolesamarbejdsaftaler. Foreningen Odense Sportscentrum er i perioden gået fra 650 medlemmer til over 1100 og vi kan på medlemssammensætningen se at det specielt er elever fra 4-9 klassetrin som har gjort deres indtog i klubben. Samtidigt har vi en fornemmelse af at vi har fået fat i elever som vi normalt ikke har været vant med at se i foreningen, så der er mange tegn på at projektet har medført at elever som ellers ikke typisk er foreningsaktive er blevet dette.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Drejebogen ligger hos grafikeren, men indholdet er færdigt samt tilhørende bilag. Alt forventes at kunne afleveres til TrygFonden (Pia) sidst på måneden. Hvis vi får god pr. på dette tror jeg at materialet ville kunne hjælpe mange foreninger med at iværksætte sunde lignende samarbejder, og undgå en del fodfejl i processen.