Søg støtte

Søg

Selvevaluering

UFL Sydvest - samvær

UFL Sydvest

Om donationen

Unge For Ligeværd Sydvest er en frivillig forening med medlemmer mellem 18 og 35 år. De unge har særlige behov begrundet i boglige, indlærings- eller funktionsmæssige vanskeligheder. Gennem UFL kan de unge mødes med andre, der har samme problemstillinger som dem selv. Denne donation går til en tur til Ribe Vikingecenter, en sejltur i Esbjerg havn og et foredrag for foreningens medlemmer.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
UFL Sydvest
Støttet beløb
19.167 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De frivillige vejledere har et rigtig godt sammenhold og det er en forudsætning for at drive klubben for de unge. Det er vigtigt, at der er frivillige, der har lyst til opgaven og fællesskabet med de unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medlemmerne sætter meget stor pris på at der er aktiviteter, oplevelser og informationer, som de kan få og dermed vedligeholde og udbygge deres venskab og samvær og de får derved lyst til at byde nye medlemmer ind i klubben.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medlemmerne blev i efteråret 2020 tilbudt en oplevelsestur, hvor fællesskab var i højsæde og hvor medlemmerne sammen kunne udforske forlystelser. Og medlemmerne er tilbudt foredrag med Adam og Noah om forskelligheder og samhørighed og at man godt kan.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start