Søg støtte

Søg

Selvevaluering

UFL-Tønder

Unge for Ligeværd

Om donationen

UFL-Tønder er en lokal klub under landsorganisationen Unge for Ligeværd. Gennem ugentlige klubaftener med fællesspisning, oplevelser, aktiviteter og samvær med ligesindede arbejder UFL-Tønder på at skabe ligeværdige vilkår for unge med særlige behov og udfordringer, så de unges mulighed for at indgå i positive sociale fællesskaber øges. UFL-Tønder har en lønnet koordinator (15 timer/md.) og et vejlederteam bestående af 3 frivillige. TrrygFondens støtte dækker beløb et års løn til koordinator, billetter og transport til sommerudflugt samt fællesspisninger
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Unge for Ligeværd
Støttet beløb
70.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Her er der plads til forbedring. Vi er med i et uddannelsesforløb i vores hovedorganisation Ligeværd, hvor der arbejdes med, "At få flere ind i fællesskabet". Medlemmerne er i gang med at lave video og oplæg i forhold til at synliggøre vores eksistens. Vi er i UFL-Tønder udfordret af, at vi mangler frivillige, så vi bliver flere til, at løfte opgaven, med at drive en velfungerende unge-klub, derfor har vores fokus været koncentreret om selve driften.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medlemmerne er meget stabile i forhold til at møde ind i klubben. De siger samstemmende, at de føler sig set og hørt i klubben og at de føler sig godt tilpas i klubregi. Vi ser tydelige tegn på, at de arbejder med, accept af hinandens forskellighed og udviser stor grad af omsorgsfuldhed over for hinanden. Der har været stor tilslutning til de fælles aktiviteter, vi i klubben har udbudt. Specielt vores besøg i Mariehaven den 4. aug., blev for rigtig mange medlemmer, en ny og stor oplevelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at give de unge et realistisk billede af, hvordan vores samfund fungerer, har vi arbejdet meget med, at vi ved de forskellige aktiviteter, i reglen, har en mindre egenbetaling. Vi har observeret, at nogle medlemmer, på grund af egenbetalingen, har "meldt fra" over for aktiviteter. Vi overvejer, at lempe på egenbetalingen og derfor så søge om flere penge til denne post hos forskellige fonde mm. Håbet vil så være, at endnu flere deltager, også i de "dyre" aktiviteter.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle