Søg støtte

Søg

Selvevaluering

UFL-Tønder/Sammen er vi stærke

Unge for Ligeværd

Om donationen

Unge for Ligeværd (UFL) i Tønder er en lokal klub under landsorganisationen Unge for Ligeværd. Medlemmerne er sent udviklede samt unge og voksne med særlige behov og kognitive, sociale og boglige indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Gennem ugentlige klubaftener med fællesspisning, oplevelser, aktiviteter og samvær arbejder UFL Tønder på, at medlemmerne får mod på livet, får et aktivt og godt fritidsliv og bliver del af et netværk, som kan være med til at forebygge ensomhed. Med donationen kan UFL Tønder drives videre i 2023 med møder, arrangementer og udflugter, der skal give de unge et fællesskab og styrke deres trivsel.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Unge for Ligeværd
Støttet beløb
70.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har stor fokus på forankringsdelen. Vores formand stillede sig i foråret til rådighed i forhold til et interview omkring, hvad UFL-Tønder betyder for hende. Det blev en stor artikel som prydede forsiden af vores lokale Ugeavis. Vi lægger jævnligt indlæg på vores officielle face-book side. Vi står over for en fysisk flytning af vores klublokale, som betyder, at vi flytter ind i nyrenoverede klublokaler. Vi tror på, at dette nye værested vil blive et stationært, rart og godt værested.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene i vores projekt vil vedvarende være mål, der skal være fokus på og arbejdes med fortløbende. Målet vil aldrig kunne betegnes som afsluttet og indfriet. Vi har haft et rigtig godt år i UFL-Tønder, hvor vi kan mærke, at trivslen er god. Der er stor og stabil tilslutning til vore klubaftner og til de arrangementer vi har. De unge går meget op i, at være der for hinanden og vi mærker, at de i forbindelse med konflikter er gode til, at søge råd og vejledning hos frivillighedsteamet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kan ikke se, hvordan vi med fordel kunne have gjort noget anderledes. Vores store udfordring er, hvordan vi kan skaffe unge mennesker, der har lyst til at gå ind i frivilligt arbejde, da vi søger unge frivillige som vores medlemmer vil kunne spejle sig i og som kan bringe "et frisk pust" ind i klubben.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle