Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Goldschmidts Musikakademi

Om donationen

Goldschmidts Musikakademi er en musikskole, som tilbyder gratis undervisning til børn og unge, der på grund af økonomiske og sociale udfordringer ellers ikke ville have mulighed for at spille musik. Denne donation går til et undervisningstilbud til ukrainske børn og unge, så de kan fortsætte med at dyrke deres musik, mens de er i Danmark. Derudover etableres et børnekor og et kor for voksne og familier. I forbindelse med korundervisningen vil der også blive tilbudt fællesspisning for alle. Ønsket med de nye tilbud er gennem musikken at give tryghed til de nytilkomne ukrainske børn og voksne og hjælpe dem med at danne nye relationer og fællesskaber.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Goldschmidts Musikakademi
Støttet beløb
282.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle eleverne, både børn og voksne, er stabile og engagerede, og der kommer løbende nye henvendelser, efterhånden som ordet spreder sig, så forankringen er på plads - i det tidsrum, krigen varer ved. Når der bliver fred, vil dette projekt være overflødiggjort, for folk vil gerne hjem.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indsatsen er i dag veletableret. Vi har en stor gruppe stabile, ukrainske elever, som deltager i undervisningen og i sociale aktiviteter som lejrskole og til koncerter. Familiekoret kører stabilt og har givet adskillige koncerter, blandt andet til Copenhagen Opera Festival. Samværet med ligesindede betyder meget, det samme gør støtte og hjælp fra akademiet samt den anerkendelse, de møder ved at repræsentere den ukrainske kultur i sang ved de talrige koncerter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Musikundervisning og korsang er aktiviteter, der nærmest automatisk medfører længerevarende tilknytning, så de er meget velvalgte til formålet. Umiddelbart er det ikke indlysende, at noget burde være gjort anderledes.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start