Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT)

Om donationen

Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) har integrationsmødesteder for nydanskere i lokale menighedshuse og foreninger, hvor de tilbyder forskellige aktiviteter, fællesspisning, lektiehjælp, rådgivning mv. Med denne donation vil KIT invitere de ukrainske flygtningefamilier, der benytter mødestederne, med på allerede planlagte sommerlejre og udflugter for dels at afhjælpe familiernes psykosociale udfordringer og dels hjælpe dem med at knytte bånd og danne relationer med danske familier. Donationen ventes at kunne dække deltagelse i sommerlejre for 250 personer og udflugter for 500 personer.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT)
Støttet beløb
584.900 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er godt forankret i baglandet. Baglandet tog initiativ til at tage ukrainske flygtninge med på sommerlejre og udflugter. De ukrainske flygtninge var meget glade for at blive inviteret med og deltog flittigt. Efter sommerlejrene samt udflugterne er de ukrainske flygtninge blevet aktive i de lokale integrationsmødesteder. Projektlederen har måttet sige nej til flere integrationsmødesteder der ønskede at arrangere lejre og udflugter efter projektets afslutning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formålet med projektet blev fuldt ud indfriet. Målet var at 250 ukrainske flygtninge skulle på sommerlejr. Igennem projektet deltog 315 ukrainske flygtninge i sommerlejre rundt omkring i Danmark. Projektet indeholdt også et mål om at 500 ukrainske flygtninge skulle på udflugt - 439 ukrainske flygtninge deltog i forskellige udflugter. De ukrainske flygtninge oplevede at danne relationer til danskere og andre ukrainere på disse lejre og udflugter. Derudover deltager de fast i mødestederne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mødestederne, kunne være støttet i deres lokale tiltag i forhold til café- og fællesspisningsudgifter, dette ville have styrket forankringen af de ukrainske flygtninge lokalt. Det har været overraskende, hvor meget opfølgningsarbejde der har været for projektlederen. Projektlederen har brugt væsentligt mere tid på koordinering og administration, end først antaget.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle