Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Red Barnet

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
3.450.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fortsat aktiviteter i flere af vores lokalforeninger - i 2023 vil vi have fokus på udbredelse til flere lokalforeninger, hvor aktiviteterne vil blive drevet videre lokalt, understøttet af vores frivilligkonsulenter under "bæredygtig frivillighed". Vores hjemmeside taggodtimod.dk er i projektperioden blev relanceret og er nu et redskab der fortsat vil være relevant til at sikre den gode modtagelse af børn på flugt - nu og i fremtiden. Undervisningsmateriale vil fortsat være tilgængeligt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I denne del af projektet er vi lykkes med at udvikle de 2 spor i vores indsats: frivilligdrevne aktiviteter for børn på flugt fra Ukraine og materiale og kurser målrettet fagpersoner. Vi stod klar i foråret med frivilligtilbud og første pakke af materiale til fagpersoner, for at imødekomme situationens akuthed og uvished. Næste fase i projektet er udbredelse så vi når endnu flere børn gennem begge vores spor i indsatsen. Derfor 7.vores indsats er blevet taget godt imod, men vi vil nå endnu flere

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Situationens akuthed og uvished gjorde at vi i lavere grad prioriterede behovsafklaring, men i stedet agerede på baggrund af vores tidligere erfaring og viden om børn med flugterfaringer. I starten fokuserede vi særligt på småbørnsklubber (0-3), mens vi senere lærte at behov og efterspørgsel i højere grad er fra ældre børn. vi omlægger derfor til familieoplevelsesklubber. Vi bruger desuden første kvartal 2023 på at blive klogere på fagpersoners behov og i høj grad muligheder i en travl hverdag

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle