Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Røde Kors

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
6.000.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Midlerne fra Trygfonden bidrog til at vi kunne imødekomme det store behov som følge af de mange tusinde flygtninge fra Ukraine. De fleste indsatser - bortset fra den akutte modtagelse - blev skaleret ud fra eksisterende indsatser. De har bidraget til at opbygge kapacitet i vores lokale afdelinger til at tage imod, støtte og hjælpe med at få den nye hverdag til at fungere. Den viden og de redskaber, vi har udviklet i løbet af de to år, er nu forankret i vores indsatser og lever dermed videre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ønskede at imødekomme behov hos de mange flygtninge fra Ukraine, både i den akutte fase med f.eks. psykosocial støtte og senere hen, når flygtningene fik en bolig i kommunerne og skulle opbygge en ny hverdag. Det er vi lykkedes med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Givet krigens hurtige eskalering i Ukraine og det store antal flygtninge, der hurtigt kom til Danmark, var den akutte fase præget af at finde de bedste løsninger. Givet situationens uvished og at organisationen hurtigt skulle opbygge kapacitet, kunne ikke alt dimensioneres til det behov, der viste sig. Men i løbet af få uger gjorde mange af vores lokale afdelinger en kæmpe indsats for at træde til.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle