Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

FlygtningeFællesskabet Sydhavnen, Refugees Welcome - c/o Husforbi-Gadeliv

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
FlygtningeFællesskabet Sydhavnen, Refugees Welcome - c/o Husforbi-Gadeliv
Støttet beløb
250.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fællesskabet er stadigvæk et samlingssted og et arbejdssted for frivillige. Der ydes stadigvæk hjælp indbyrdes mellem de frivillige og der formidles kontakter ind i det danske samfund. Vi har stadigvæk undervisning i dansk tale hver mandag og der er fortsat interesse. Der etableres muligvis samme muligheder en eftermiddag om ugen, da der er efterspørgsel. Vi har også fælles arrangementer, hvor vi lægger vægt på deltagelse fra de mange etniske grupper i fællesskabet. Vi har åben alle dage

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik etableret et miljø i Flygtningefællesskabet, der stadigvæk har appel til både ukrainske flygtninge og andre flygtninge i Aarhus. Fællesskabet, Skraldecafeen og maduddelingen trækker stadigvæk rigtig mange mennesker fra hele Aarhus og en rigtig stor del af arbejdet udføres af frivillige fra Ukraine. Antallet og tilstedeværelsen er selvfølgelig mindsket i takt med at flere og flere har fået job og bolig, men rigtig mange finder ro og ide i fællesskabet i Sydhavnen. Et blivende miljø!!!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været omkring hele de flest aktiviteter. Det sværeste har været at få etableret egentlig undervisning, da sprogvanskeligheder har overskygget. Til gengæld har det praktiske fællesskab været yderst befordrende i forhold til at lære det danske samfund at kende og i forhold til at bruge dansk i hverdagen - særligt en del kvinder mestrer dansk i hverdagen. I forhold til de begrænsede medarbejder og ledelsesmæssige ressourcer er det svært at pege på noget vi kunne gøre anderledes.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle