Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Cyklistforbundet

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Cyklistforbundet
Støttet beløb
695.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er godt forankret en række steder i Danmark via en mindre gruppe frivillige, der på ugentlig basis hjælper med at formidle cykler fra danske donorer til ukrainske flygtninge. Der kommer fortsat næsten dagligt nye forespørgsler og nye donationer. Vi fortsætter projektet, og her kommer vi til at se på, hvordan vi kan sikre frivillige i de områder, som ikke er dækket i dag, men hvor der er et behov. Erfaringen viser at den frivillige lokale ildsjæle er afgørende for den stærke forankring

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med Ukraine20 blev i nogenlunde høj grad indfriet. Projektet har formået at formidle ca. 3000 cykler fra danske donorer til ukrainske flygtninge i Danmark. Derudover er der - på baggrund af engagerede frivillige – opstået lokale cykelværksteder to steder i landet, hvor ukrainske frivillige hjælper til. Vi har været med til at etablerer låneværksted på to københavnske modtagecentre for ukrainske flygtninge. Så de også har mulighed for at vedligeholde de modtagne cykler.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi nåede godt i mål med at give ukrainske flygtninge adgang til et fornuftigt, nemt og billigt transportmiddel. Det gjorde vi med cykelindsamlingsplatformen og vores frivillige. I forhold til at knytte dem tættere sammen i fællesskaber lykkedes det ikke at leve op til de ambitioner, vi havde fra starten. Man kunne med fordel have undersøgt, om der var et ønske fra de ukrainske flygtninge samt fra Cyklistforbundets lokalafdelinger om at skabe det fællesskab, som projektet lagde op til.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle