Søg støtte

Søg

Selvevaluering

ULF-tolke

Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF

Om donationen

Donationen går til udvikling af et tolkekursus og uddannelse af 10 ULF-tolke fra hele landet, som herefter forpligter sig til at deltage i projektet som frivillige i 10 måneder samt fortsætte som tolke efter projektperioden. De nye tolke skal bl.a. lære at forstå udviklingshandicappede, at spørge ind til, om tekst og oplæg er forstået, at forstå udviklingshæmmedes reaktioner og at agere hensigtsmæssigt. Formålet er at give udviklingshandicappede i Danmark deres egen reelle stemme. ULF har i dag tre tolke, og erfaringen er, at udviklingshæmmede bliver bedre til at involvere sig i civilsamfundet – også som frivillige – når de får tolkebistand. Når kurset er udviklet, vil ULF i årene fremover uddanne flere tolke.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF
Støttet beløb
237.280 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er stadig uddannelse af ULF-tolke + der kommer stadig frivillige til kredsene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at få uddannet ULF-tolke, som har hjulpet vores afdelinger med at lave aktiviteter og hjulpet med at få indflydelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der mangler kendskab til ULF. Der kunne vi have gjort mere for at tage kontakt til lokalmedier/skabe større synlighed

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle