Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Undersøgelse af 2 Timer om Ugen

2 Timer om Ugen

Om donationen

”2 Timer om Ugen” er en organisation, der siden 2008 har arbejdet på at støtte inklusion af etniske minoriteter og deres børn gennem frivillighed. Organisationens arbejde går ud på at sikre sprogtilegnelsen og kulturforståelsen i samværet mellem danske voksne frivillige og 5-8-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk. Gennem aktiviteter som spil, leg, sange og billedbøger får børnene tilegnet sig dansk sprog og kultur på en legende måde. Arbejdet med børnene har fået mange positive tilbagemeldinger fra børnehaver, skole og forældre, men der mangler evaluering og forskningsmæssig dokumentation for disse erfaringer. University College Lillebælt vil derfor gennemføre en undersøgelse, der bygges op omkring observationer, samtaler og interviews samt analyser af børnenes sprogtilegnelse. Målet er at fremme forskningen inden for området, sikre det fortsatte arbejde og udvikling samt at kunne sprede konceptet til andre byer i landet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
2 Timer om Ugen
Støttet beløb
280.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Organisationen er i gang med at indarbejde rapportens anbefalinger i det daglige arbejde. Vi har skrevet artikler og har på anden vis sørget for, at kendskabet til 2 Timer om Ugens praksis udbredes til hele landet. Denne proces er stadig i gang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rapporten udkom i juni måned i år. Vi arbejder stadig på at udbrede kendskabet til den og dens resultater. Det er derfor lidt for tidligt at kunne sige, at alle seks mål er opfyldt i fuldt omfang.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undersøgelsen forløb som planlagt. Rapporten blev offentliggjort i juni 2016. Organisationen 2 Timer om Ugen fik ikke midler til at udvide sit arbejde til andre kommuner end Odense i løbet af perioden. Det arbejder vi imidlertid på nu, idet vi med et bidrag fra Egmont Fonden har sat en undersøgelse i gang, hvis mål er udvidelse af aktiviteterne og forankring.