Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Undersøgelse af unges økonomi

Forbrugerrådet Tænk

Om donationen

Donationen går til at gennemføre en undersøgelse om unges gældsproblemer for at samle viden til fagpersoner og frivillige gældsrådgivere og for at fastholde emnet på samfundsdagsordenen. 11 pct. af de 18-30-årige har gentagne betalingsproblemer, som betyder, at de flere gange inden for et år ikke har været i stand til at betale deres regninger til tiden. Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden samarbejder om forebyggelse af gældsproblemer og har bl.a. to gange gennemført en undersøgelse af unges økonomiske tryghed og trivsel. Undersøgelsen belyste, hvilke forhold der har betydning for udviklingen af økonomi- og gældsproblemer blandt unge, og det er denne undersøgelse, som Forbrugerrådet Tænk ønsker at gennemføre endnu en gang for at følge udviklingen på området. Undersøgelsens resultater skal formidles til centrale fagpersoner og beslutningstagere på området for at forbedre den økonomiske rådgivning til unge.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Forbrugerrådet Tænk
Støttet beløb
826.680 kr., år 2020
Delmål
En chance i livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undersøgelsen indgår bl.a. i partnerskabets overordnede forankringsindsats ved at fastholde fokus på problemstillingen. Antallet af presseomtaler, indikerer at denne forankring har fundet sted. Forankringen sker desuden ved at engagere interessenter i forebyggelsesindsatser, bl.a. ved udarbejdelsen af undervisningsmateriale til FGU- og OPUS-vejledere, samt oplægget på temamødet, der fik 96% af frivillige i rådgivningen til at angive, at det er vigtigt med en tidlig, forebyggende indsats.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene for pressehistorier er opnået med hhv. 137,5% og 712,5% og har bidraget til fastholdelsen af samfundsdagsordenen. Erhvervsministeren har udtalt sig på baggrund af resultaterne, som løbende er efterspurgt. Vi har afholdt et fysisk temamøde med 60 frivillige rådgivere og et webinar med 69 deltagere, begge med positive evalueringer. Webinaret er efterfølgende streamet 117 gange. Resultaterne vil indgå i undervisningsmateriale til fagpersoner og indgår i en explainer-video målrettet unge.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
At dømme ud fra de talrige presseomtaler og positive tilbagemeldinger på evalueringer af både webinar og temamøde, har valgene af aktiviteter været hensigtsmæssige. Den eneste forbehold, har været at vi valgte at afholde et webinar på et tidspunkt hvor branchen var relativt mættet af webinarer og samfundet så småt åbnede op igen. Vi nåede således først vores mål om 100 deltagere ved de efterfølgende streaminger.