Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Undervisning

Det frivillige arbejde ved Det Palliative Team

Om donationen

Det Palliative Team (DPT) har mange frivillige i alle aldre og faggrupper. Som frivillig i DPT besøger man døende patienter i deres eget hjem. Patienterne er oftest kræftramte i deres livs sidste fase. Størstedelen af de frivillige er dog ikke uddannet i at møde døende, hvilket kan medføre belastende hændelser og eksistentielle overvejelser, der kan ende med, at den frivillige vælger at trække sig. DPT afholder 6-7 møder á 2 timer årligt med fokus på supervision, men de få årlige møder er ikke tilstrækkelige. Formålet med dette projekt er derfor at støtte og ruste den frivillige til mødet med den døende. Dette skal ske ved at tilbyde de frivillige et weekendkursus og et ½-1 dagskursus for 15 personer med fokus på etiske overvejelser i mødet med den døende og pårørende. Målet er på den måde at understøtte og motivere de frivillige samt at sikre trygge og beroligende stunder i livets sidste faser.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Det frivillige arbejde ved Det Palliative Team
Støttet beløb
26.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Har svaret 7, men det er alt for tidligt at svare på.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som udgangspunkt mener jeg, at en evaluering på nuværende tidspunkt, er for tidlig. Vores projekt drejer sig om uddannelse af frivillige. Vi kan evaluere på, hvor mange der har deltaget - men ikke hvad de har fået ud af det. Det vil vise sige, i løbet af den tid, der kommer. Uddannelse skal bundfældes og følges op, før man kan evaluere på det.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skulle nok have brugt mere tid på at "sælge" ideen og kurserne til de frivillige.