Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Undervisning i digitalisering

Kontaktcentret Vesterbro

Om donationen

Samfundet bliver i stigende grad digitaliseret, hvor flere blanketter skal udfyldes elektronisk, ligesom vigtige beskeder fra kommunen skal læses i den digitale brevkasse. Socialt udsatte, der blandt andet kæmper med alkoholmisbrug, stofmisbrug eller psykisk sygdom, risikerer at blive helt afkoblet fra kommunikationen med de sociale myndigheder. Kontaktcentret Vesterbro er et værested for socialt udsatte, der oplever denne problematik. Med dette projekt ønsker kontaktcentret Vesterbro at starte en ”Digaliseringscafé”, hvor brugerne bliver undervist i at bruge en computer, gå på internettet og bruge de nye digitale løsninger. Projektet skal også hjælpe den enkelte bruger med helt konkrete udfordringer som udfyldelse af blanketter eller at få læst og besvaret brevene i den digitale postkasse.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kontaktcentret Vesterbro
Støttet beløb
234.634 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hjælp til IT og digital kommunikation er videreført som en del af kontaktcenterets fast tilbud. Medarbejderne kan lære fra sig og bære resultaterne af projektforløbet videre, dog uden at de kan fungere helt som egentlige undervisere, men mere som støtte og vejledere i forhold til digitale spørgsmål hos brugeren

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I Kontaktcentret-Vesterbro skal man ikke forvente, at brugerne sidder pænt på deres plads fra undervisningsstart til slut. De falder ind, deltager i en periode, nye kommer ind, andre går ud og alle har meget individuelle behov og kendskab til IT. Nogen skal lære en mus at kende, andre har aldrig brugt et tastatur, rigtig mange er dårlige læsere og nogen har et beskedent kendskab til IT. Med andre ord så stiller det meget store krav til underviserens overblik, tålmodighed, rummelighed og evne til at behandle brugerne meget individuelt. Noget Som underviser specifikt og projektet generelt har formået i flot stil. Der har været 5 brugere pr. undervisning, men med en del udskiftning. I alt har 18 brugere været regelmæssigt (målt med Kontaktcenter alen) tilknyttet til projektet, og 12-15 brugere har deltaget on and off. I alt har der været over 30 brugere i projektet og en række brugere kommer forsat til efter projektafslutning Alle har verbalt udtrykt stor tilfredshed med projektet, og alle har opnået, at blive mere fortrolige med den digitale verden. Det er kendetegnende, at de brugere, som har været tilknyttet projektet, fortsat bruger den viden, de har opnået. De er blevet nysgerrige på IT og efterspørger ny viden, enten hos det faste personale eller hos hinanden. Men også de brugere som ikke har deltaget i projektet er blevet interesseret og forsøger sig udi den digitale verden. De beder enten personalet eller en medbruger om hjælp til at komme i gang. Vi kan konstatere, at vores computere er i brug hele tiden. Behovet blev så udtalt, at vi måtte anskaffe en ny computer (efter projektets afslutning har vi været nødsaget til at udvide ”maskinparken”). Så projektet har skabt en tryghed og åbenhed overfor IT, der breder sig som ringe i vandet. Og som har udvirket, at flere og flere bliver nysgerrige og får mod på at forsøge sig på computerne Da underviseren i projektet desværre og meget uventet afgik ved døden, valgte vi at afslutte projektet før tid. Vi vurderede, at mange af resultaterne allerede var opnået, og at ressourcerne brugt på at finde og indkøre en ny underviser ikke stor mål med forventet udbytte. Dette forklare, hvorfor vi ikke har nået vores måltal, der var for et helt år, men vi mener dog alligevel at målet for projektet er blevet nået i høj grad

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fandt i projektperioden ud af at brugerne skulle bruge lidt tid på at lære underviseren at kende. dette var ikke oprindeligt planlagt. Derudover fungerede den individuelle undervisning bedre en den fælles holdbaserede undervisning