Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ung kræftramt i kirurgisk regi

Rigshospitalet

Om donationen

Syv kirurgiske klinikker på Rigshospitalet er gået sammen om et projekt om at være ung kræftramt i kirurgisk regi. Det er Thoraxkirurgisk, Ortopædkirurgisk, Plastikkirurgisk, Neurokirurgisk, Øre-næse-hals kirurgisk, Urologisk samt Gastroenterologisk klinik, der arbejder sammen om indsatsen. Projektet har i første omgang undersøgt de kræftramte unges behov og oplevelser under indlæggelse på en kirurgisk afdeling og på den baggrund udviklet og afprøvet en ungetilpasset indsats. Resultater fra første del af projektet har tydeliggjort et behov for at tilpasse plejen til unge kræftramte som et middel til at forbedre deres oplevelse under indlæggelse. De unge har bl.a. efterspurgt støtte, omsorg og kontinuitet i kontakten med sygeplejersken samt social kontakt med ligestillede. Denne donation skal derfor gå til forskellige indsatser, der kan give de unge kræftramte den psykiske og sociale støtte, som de har brug for, og skabe mulighed for socialt samvær med ligesindede. Målet med udviklingen af ungevenlige rammer samt udviklingstilpasset pleje og behandling skal sikre, at de unge kræftramte føler sig velkomne og oplever, at de bliver mødt som de unge mennesker, de er.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Rigshospitalet
Støttet beløb
504.935 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været løbende implementering af de ungetilpassede indsatser på de kirurgiske afdelinger siden 2020. Vi har kontinuerligt oplært ungeansvarlige sygeplejersker; de har en central rolle i forankringen af indsatserne lokalt på afdelingerne - i samarbejde med ledelsen. De ungeansvarlige står i centrum for forandringerne, da de med deres nyerhvervede viden og kompetencer på ungeområdet konstant er med til at påvirke den måde afdelingerne plejer og behandler unge med kræft.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det overordnede mål for projektet var at sikre en målrettet udviklingstilpasset pleje til unge med kræft mellem 15-29 år på de kirurgiske afdelinger. Inden projektets start var unge med kræft, på de kirurgiske afdelinger, en overset minoritetsgruppe blandt ældre patienter med omgivelser, pleje og behandling målrettet voksne. Implementerede ungetilpassede indsatser samt oplæring af ungeansvarlige sygeplejersker har medført, at unge med kræft nu i højere grad modtager en udviklingstilpasset pleje.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undersøgelsen blev indledt med en eksplorativ undersøgelse af unge kræftramtes oplevelser og behov under indlæggelse på kirurgisk afdeling. De ungetilpassede indsatser blev herefter udviklet med udgangspunkt i resultaterne og tog således udgangspunkt i denne patientgruppes egne oplevelser, behov og idéer. Resultaterne fra en interviewundersøgelse tydeliggør, at deltagerne i høj grad oplevede indsatserne som værende meningsfulde, men flere studier er nødvendige for at vurdere en egentlig effekt.