Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ung med cøliaki

Dansk Cøliaki Forening

Om donationen

Midlerne går til at opbygge et nationalt netværk af unge med cøliaki for at modvirke isolation og dårlig trivsel samt skabe mod på en ungdoms- og voksentilværelse med cøliaki. Sygdommen er arvelig og udløses af unormal reaktion på proteinet gluten i fødevarer. Cøliaki vurderes at ramme op mod 1 pct. af befolkningen, og det skønnes, at op mod 10.000 børn og unge under 18 år i Danmark lider af cøliaki. Det er krævende at sørge for en 100 pct. glutenfri kost, mens man forsøger at leve et normalt ungdomsliv, og mange føler sig anderledes, til besvær og meget alene med sygdommen. Nogle oplever mere alvorlige udfordringer, fx forsømmelse af diæten med fare for helbredet, manglende deltagelse i sociale og uddannelsesmæssige sammenhænge samt selvvalgt social isolation og generelt dårlig trivsel. Projektet retter sig mod ca. 250 unge i to aldersgrupper – de 13-16-årige og de 17-25-årige – og de specifikke behov og udfordringer, de unge oplever på de respektive alderstrin. Med netværket og tilbud om både sociale og læringsmæssige aktiviteter er målet at skabe et fællesskab, hvor de unge får mulighed for at støtte og lære af hinanden efter princippet ’Hjælp til fælles selvhjælp’.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Cøliaki Forening
Støttet beløb
1.548.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ville gerne være nået længere ift til at bygge stærke lokale grupper. Men vi er glade for at konstatere, at der i hvert fald i tre af de fire etablerede lokale grupper er en stærk vilje og ressourcer til at fortsætte fællesskabet. Det styrkede fokus på digitale produkter har endvidere styrket forankringsmulighederne, idet ikke mindst vores podcasts kommer til at have blivende værdi og vil kunne høres af af nydiagnosticerede unge i mange år fremover.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere sygdomsperioder og til sidst en deltidssygemelding fra projektlederen har gjort det nødvendigt at prioritere. Ift de store camps og lokale aktiviteter for 18-30-årige har vi leveret ok, mens leverancen på lokale aktiviteter for 13-17-årige ligger langt under. Så hvad de kvantitative mål angår, kan vi kun give os et 4-tal. Til gengæld har vi udviklet en podcast-serie og andre digitale produkter, der er meget vellykkede og er hørt af mange. Jf. tidligere opdateringer og vedhæftede oversigt

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Under de gældende omstændigheder har vi prioriteret kræfterne fornuftigt. Vi ville gerne have nået at få flere med og dermed også at efterlade nogle stærkere grupper. Men den kombination af fysiske aktiviteter og online-produkter, som vi er nået frem til, er den rigtige vej. Vores eksperimenter med online-fællesskaber har haft blandede resultater, og kunne måske have været gjort anderledes. Men har givet os vigtig læring at tage med videre. Jf. Social Respons, Undersøgelse 2