Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ung med epilepsi

Incita

Om donationen

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med at inkludere mennesker, som har svært ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Med donationen kan Incita etablere en ungegruppe for unge med epilepsi. Mange unge med epilepsi er bekymrede for mulige anfald, hvilket afholder dem fra det almindelige ungdomsliv. I ungegruppen skal et team af psykologer hjælpe de unge med at tale om de udfordringer, der er forbundet med at have en kronisk sygdom med anfald og symptomer. Målet er, at de unge får erfaringer og bedre kan håndtere udfordringerne fremover, samt at de får mod på at deltage i studier og komme i praktik og ud på arbejdspladser.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Incita
Støttet beløb
65.000 kr., år 2020
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har vist sig vigtigt med en facilitator ift. forankring af gruppen. Et fællesskab er opstået og de har på SoMe-platforme dannet grupper og venskaber. Det er aftalt at vi mødes to torsdage i foråret 2022 med henblik på at forankre fællesskabet, men der skal formentlig en lidt længere indsats til ift. at gruppen kan blive helt selvkørende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fællesskabet blev etableret og de enkelte unge oplevede igennem et trygt og forpligtende fællesskab, at blive hørt ift. generelle ungdomsproblematikker relateret til epilepsi. Fællesskabet og gruppen blev ugens højdepunkt for de unge, som igennem gruppen oplevede at blive hørt og taget om. Det lykkedes at etablere det kærlige fællesskab, hvor de unge turde at dele glæder og sorger. Fremtidig beskæftigelse og uddannelse blev ofte berørt, og samtlige unge er i gang med uddannelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde ofte et meget udtalt fokus på epilepsi, men i løbet af forløbet blev vi bevidste om, at de unge havde brug for at tale om forældre, venner, kærester og al hvad der omhandler ungdomslivet. Vi valgte derfor at diagnosen epilepsi nogle gange trådte lidt i baggrunden, og det var her gruppen/fællesskabet i høj grad blomstrede. De unge blev bevidste om at andre unge har samme udfordringer, samme angst, samme drømme og så videre.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende