Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ungdomssejlads

Kastrup Sejlklub (frivillig forening)

Om donationen

Kastrup Sejlklub har ca. 200 medlemmer, hvoraf størstedelen er over 40 år. Klubben vil gerne tiltrække flere børn og unge, som har lyst til at dygtiggøre sig inden for sejlads og tage del i de sociale fællesskaber i foreningen. Foreningen vil derfor anskaffe flere joller, forbedre klubhuset og uddanne flere trænere. Donationen går til at indkøbe ekstra sikkerhedsudstyr til trænerne og Hobie Catsejlerne, så undervisningen kan foregå i trygge rammer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kastrup Sejlklub (frivillig forening)
Støttet beløb
32.000 kr., år 2022
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til bevillingen til sikkerhedsudstyr, så har vi nået det tiltænkte. Vi havde i alt 4 projekter og blandt andet renoveringen af vores klubhus for de unge er ikke realiseret og vi mangler i øvrigt også støtte til sejlerskolens både. Men derudover, så har vi opnået rigtig god udvikling i klubben og det støttede har haft afgørende betydning for denne proces og hvor vi er nu.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået stor tilslutning til ungdomsafdelingen og udviklingen i Kastrup Sejlklub er i fortsat rivende udvikling. Energien og modet på nye projekter er højere end nogensinde før. Vi har kunne udvide sæsonen med flere måneder. Vi har tidligere sluttet efteråret før efterårsferien, men denne gang sluttede sæsonen lige før jul. Vi afsluttede sæsonen med at sejle om juletræet. Vi har nået et niveau hvor vi fortsat mangler både og derfor er vi i fuld gang med at søge til at kunne skaffe disse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har erfaret at disse indledende øvelser ift. investeringer i afdelingen har givet enorm meget værdi for klubben. Vi har formået at skaffe en hel del nye børn og unge til afdelingen og skabt endnu større sejler- og foreningsglæde.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand