Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Unge i medborgerskab og jobs

Mellemfolkeligt Samvirke

Om donationen

Med denne donation vil Mellemfolkeligt Samvirke i Esbjerg gøre udsatte unge til aktive medborgere og undersøge, om demokratisk dannelse kan øge deres uddannelses- og jobparathed. For unge i udsatte boligområder er det gennemgående, at de isolerer sig i deres egne geografiske områder og ikke tager del i civilsamfundsaktiviteter. Dette projekt skal gennem lokale kompetenceudviklingsforløb i Aktivt Medborgerskab tilføre unge en almen demokratiforståelse, viden om Verdensmålene og konkrete redskaber til at gøre en forskel for sig selv og andre unge. De unge får helt lavpraktiske redskaber som fx at møde til tiden, hvordan man holder et møde med en dagsorden, hvordan man går i dialog med en voksen etc. De unge får også erfaringer med at udtrykke holdninger og indgå i konstruktiv dialog med beslutningstagere, fx repræsentanter fra kommunen, lokaludvalg og afdelingsbestyrelser. Derudover gennemfører de unge lokale events, ligesom nogle af dem vil deltage på Ungdommens Folkemøde.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Mellemfolkeligt Samvirke
Støttet beløb
1.516.143 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har i perioden haft ml. 5 og 10 aktive ungeråd. Ved projektets afslutning er 5 af disse konsoliderede. Det skyldes primært ændringer i lokalområdet, der bl.a. har medført store besparelser og nyt fokus hos lokale partnere. Dette har været en stor læring ift. hvordan projektet fremadrettet arbejder med partnerskaber, udbredelse og forankring i en kontekst, hvor lokale aktører er mere koordinerende end implementerende grundet begrænsede ressourcer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har overordnet nået samtlige mål. Det eneste mål, der ikke er blevet opfyldt og ændret efter projektets start, omhandler samarbejdet med NAU. NAU har i projektperioden gennemgået en redefineringsproces med udskiftning i bestyrelsen og ny struktur. Det planlagte mangfoldighedsforløb var ikke relevant for NAU, da den interne omstrukturering var hovedfokus. I stedet blev midlerne brugt til at afvikle flere kompetenceforløb for unge med fokus på deltagelse i bestyrelses -og rådsarbejde

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Repræsentation i beslutningsrum er vigtigt for unge, og særligt for denne målgruppe er der langt til bestyrelsesarbejde. Vi kunne med fordel have allieret os med en mere formel aktør og/eller konsolideret aktør end NAU. Derudover har vi erfaret, at vidensdeling mellem partnere er vigtigt i en forankringsproces, og vi kunne med fordel have tilbudt endnu flere forløb med fokus på vidensdeling og metodeudvikling til partnere. Projektets indsats og målgruppe mangler forskning. Evaluering af effekt