Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Unge med funktionelle lidelser

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Med støtte fra TrygFonden kan Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser i Aarhus gennemføre et forskningsprojekt, der skal udvikle og evaluere et nyt behandlingstilbud til unge med svære funktionelle lidelser. Funktionelle lidelser vurderes at optræde hos 2-5 pct. af den danske befolkning og omfatter en kronisk ophobning af fysiske symptomer som smerter, træthed og rødmen, der ikke kan tilskrives en veldefineret sygdom. Funktionelle lidelser rammer hverdagslivet hårdt og står bag en betydelig del af sygefravær og førtidspensioneringer. I omkring halvdelen af tilfældene optræder lidelserne sammen med depression og angst. I dag har forskningsklinikken allerede et specialiseret tilbud til voksne med funktionelle lidelser, som består af en form for kognitiv terapi med vægt på at lære at leve med symptomerne frem for at reducere dem. Nu skal en tilpasset version af behandlingsmetoden afprøves på unge med kroniske funktionelle smerter. Forsøget inddrager 120 unge i alderen 15 til 19 år, som typisk er socialt isolerede, har langvarigt sygefravær, nedsat livskvalitet og et stort forbrug af sundhedsydelser. Effekten af behandlingen måles dels via en objektiv måling af patienternes fysiologiske stressrespons, dels som selvrapporteret fysisk og psykisk helbred på hovedområder som eksempelvis lektier/arbejde, fritidsaktiviteter og fysisk formåen. Der er tale om en lang opfølgningsperiode på et helt år, og projektet har potentiale til umiddelbart at blive overført til daglig drift, hvis resultaterne er positive. TrygFonden har støttet projektet med 4.111.864 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
4.111.864 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I meget høj grad I meget ringe grad

Mål

I meget høj grad I meget ringe grad

Aktiviteter

I meget høj grad I meget ringe grad