Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Unge og alkoholforebyggelse

Lægeforeningen

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der skal afdække den nyeste nationale og internationale forskning om, hvilke indsatser der mest effektivt forebygger et højt alkoholforbrug hos unge i alderen 15-25 år. Alkohol står for 2.900 dødsfald hvert år i Danmark og er medvirkende årsag til danskernes relativt lave middellevetid sammenlignet med andre nordiske lande. Alkoholvaner grundlægges i ungdomsårene, og hos unge med højt alkoholforbrug ser man hyppigere ulykker, vold og kriminalitet samt konflikter med venner og forældre. Unge, der drikker meget og begynder tidligt, har desuden øget risiko for at få alkoholrelaterede problemer senere i livet. Forskningsprojektet skal derfor munde ud i konkrete anbefalinger til indsatser, som udskyder alkoholdebuten og nedsætter alkoholforbruget blandt børn og unge. Målet er at bidrage til at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Lægeforeningen
Støttet beløb
950.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I arbejdet med rapporten har vi fulgt beskrivelsen af projektet, både i forhold til nedsættelsen af arbejdsgruppen, udarbejdelse af rapporten, høringsfasen og lanceringen. Vi identificerede hoved-interessenterne som beslutningstagere på nationalt, regionalt og lokalt niveau, forebyggelsesansvarlige i kommunerne, herunder SSP-konsulenter, og ledere af ungdomsuddannelser. I mindre grad forældre og de unge selv. I forbindelse med lanceringen af rapporten var det væsentligt for os lige omkring offentliggørelsen at ramme den brede befolkning, gerne i form af en solohistorie i et landsdækkende medie og at ramme politikerne med et mere holdningspræget produkt. De fagprofessionelle ville vi gerne ramme i tiden efter lanceringen blandt andet via konferencen og via fagmedier. Det lykkedes at få rapporten præsenteret i en forsideartikel i Politiken og at få en kronik i altinget.dk på lanceringsdagen. Desuden var det vurderingen, at vi gerne ville nå bredt ud i dagene efter lanceringen, og det lykkedes også. Rapporten blev præsenteret ved en konference i Lægeforeningen to måneder efter lanceringen. Det var nyt for os at skille lancering og konference ad, og det viste sig at være en stor fordel, fordi der var langt flere kræfter til at løfte arbejdet med begge dele, når de ikke lå lige oven i hinanden. Der var 120 deltagere i konferencen, hovedsaligt forebyggelsesmedarbejdere, SSP-konsulenter, ungdomsskoleledere, forskere, repræsentanter for organisationer som Alkohol og Samfund og Kræftens Bekæmpelse og en håndfuld politikere. Vi vurderer, at de valgte aktiviteter har været gode og anvendelige i forhold til at opnå formålet med projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem en målrettet gennemgang af den videnskabelige litteratur har eksperterne i arbejdsgruppen afdækket status og udvikling i de unges alkoholforbrug, baggrunden for mange unges fuldskabsorienterede alkoholkultur og hvilke indsatser, der mest effektivt udskyder unges alkoholdebut og mindsker deres forbrug af alkohol. Temarapporten har som ønsket skabt et solidt, evidensbaseret grundlag for beslutningstagerne, når de fremadrettet skal fastlægge politiske prioriteringer på alkoholområdet. Den Radikale formand for regionernes sundhedsudvalg, Karin Friis Bach, medvirkede i Vidensrådets konference om alkoholrapporten, og hun bragte dens budskaber videre i sin tale på Det Radikale Venstres landsmøde i september, og har på den måde helt konkret viderebragt rapportens råd til politisk prioritering. Senest d. 24. oktober var Karin Friis Bach afsender på en artikel i Altinget med opråb om at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol til 18 år: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/karin-friis-bach-unges-druk-skal-under-kontrol-ved-at-haeve-aldersgraensen. Vidensrådet og arbejdsgruppen bag rapporten har desuden haft en kronik i Altinget.dk, ”Vidensråd kræver handling: Samfundets guld har alkoholproblemer” https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/fagfolk-kraever-politisk-handling-samfundets-guld-har-alkoholproblemer og i Klarlunds Klumme i Politiken, ”Når unge begynder i gymnasiet, kommer der gang i en usund alkoholkultur”. Senest har vi haft en artikel i Forskerzonen.dk: https://videnskab.dk/krop-sundhed/unges-usunde-alkoholvaner-starter-paa-gymnasiet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var stor interesse for vores konference om unges alkoholkultur afholdt d. 26. juni, og mere end 50 personer, der ønskede at deltage i konference, kunne ikke være med pga. begrænset antal pladser svarende til 120 personer. Set i bakspejlet kunne vi med fordel have holdt konferencen i et større lokale, så alle interesserede kunne have været med på dagen.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet