Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Unge og ryge-/nikotinstop-UNIK

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Støttet beløb
1.757.004 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Taget i betragtning af at vi er i projektets første eksplorative fase, så har projektet allerede fået meget stor opmærksomhed. Alle kommuner og relevante aktører på området er bekendt med projektet og har givet udtryk for stor opbakning og at der er behov for projektet. Der har desuden været stor medie interesse for projektets foreløbige resultater.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opfyldt alle lovede mål. Vi har udført en national spørgeskemaundersøgelse med svarprocent på 96%. Vi har udført observationer og fokusgruppeinterviews med unge samt afholdt workshop for kommunale rådgivere. Vi er ved at lægge sidst hånd på et systematisk review om behandling af nikotinafhængighed hos unge og resultater fra spørgeskemaundersøgelsen er også omsat til en international publikation (i review).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Denne fase af projektet har været eksplorativ og vi finder umiddelbart at vi ikke skulle have have valgt andre aktiviteter end de gennemførte. I næste fase, som vi har ansøgt om finansiering til, vil vi afprøve indsatser og vi forventer, at justere aktiviteter på baggrund af implementeringen i real life/kommunerne.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet