Søg støtte

Søg

Selvevaluering

UNGE STEMMER

Mino Danmark

Om donationen

Mino Danmark arbejder for at styrke minoritetsetniske danskeres muligheder, stemmer og samfundsdeltagelse. Med denne donation vil Mino Danmark sammen med organisationen Nyt Europa gennemføre forskellige aktiviteter, der skal give minoritetsetniske danske unge samt unge andengangsvælgere lyst til at engagere sig og deltage i EP-valget 2024. Målgruppen har ikke stærke sociale relationer eller vaner forbundet med at stemme. Det gælder særligt til EP-valg, som af mange opfattes fjernt. Dette projekt vil derfor have fokus på sociale aktiviteter i form af bl.a. debatter på cafeer, kulturhuse og samlingssteder i hele landet samt oplæg på forskellige undervisningsinstitutioner, hvor målgruppen er. Derudover vil der blive uddannet 5-7 unge ambassadører, der vil afspejle målgruppen, og som vil blive inddraget på tværs af alle projektets aktiviteter. Ambassadørerne vil også mobilisere målgruppen via sociale medier, hvor de ugentligt vil dele drømme, spørgsmål og tanker op til valget. Som en afsluttende social begivenhed op til valget og selve valghandlingen vil der blive afholdt en valgfest.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Mino Danmark
Støttet beløb
672.000 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets valgambassadør-gruppe har udviklet sig til at blive en fasttømret gruppe af engagerede unge fra forskellige baggrunde, men med samme ønske om demokratisk deltagelse. Vi vil bevare og udvikle dette valgambassadør-netværk i fremtidige demokrati-projekter. Et sæt af anbefalinger er udarbejdet til organisationer, der arbejder med ungeinddragelse i valg-initiativer. Disse vil vejlede andre organisationer og bidrage til vidensopbygningen på området hos andre NGO’er.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har bidraget til at målgruppen har opbygget et socialt og følelsesbaseret forhold til EP-valget. Aktiviteterne har opfordret dem til at forholde sig til EP-valget og til også selv at deltage og at agere ambassadører for det. Vi har motiveret unge til at deltage gennem 37 events. En promo-kampagne på SoMe og traditionelle medier har nået 2.8 millioner personer og gjort EP-valget til en relevant begivenhed for unge.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets event-aktiviteter ville have draget fordel af at have en kombination af flere større events med personer med en ekspert-status rolle der kunne give deltagerne deres perspektiver på nogle af valgets vigtige temaer, og på den måde opfordre til deltagelse ud fra personlige historier. De aktiviteter vi afholdte af denne art skabte stort engagement og frivillig deltagelse. Vi fandt, at deltagerne bedre kunne relatere til eksperternes stemmer frem for politikerne.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati