Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ungecaféen

Blå Kors Danmark

Om donationen

Værestedet Den Sociale Café – Hjerterummet arbejder med et beskæftigelsesrettet tilbud til udsatte unge. Kendetegnet for de unge er, at de mangler noget at stå op til, de isolerer sig og er svære at have en stabil kontakt til. De har svært ved at gennemføre en uddannelse og finde arbejde, hvilket i sidste ende fører til yderligere marginalisering. Donationen går til at etablere en ungecafé, der skal have åbent to gange ugentligt med fællesspisning. Ungecaféen skal give mulighed for at inddrage de unge i alt fra madlavning til bordopdækning. Fællesspisningen skal suppleres med en aktivitet af enten social, inspirerende eller rådgivende karakter, så de unge både får mulighed for at lære andre at kende og får inspiration og hjælp til at turde og have lyst til at indgå i andre positive sociale fællesskaber uden for Ungecaféens rammer.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Blå Kors Danmark
Støttet beløb
532.292 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ungecafeen har brugt de første 2 år på at afprøve, eksperimentere og forme Ungecafeen til det den er idag. Med stor glæde fik vi endnu en bevilling fra Trygfonden for 2024/25, som giver os mulighed for at forankre og styrke projektet på længere sigt med fokus på samarbejdspartnere og rekruttering af flere unge. Blå kors påbegynder her i 2024 en proces, hvor der på national plan skal tænkes i afprøvning af flere Unge indsatser i Dk. Her vil Ungecafeens erfaringer blive inddraget og anvendt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ungecafeens aktiviteter bidrager i høj grad til opfyldelsen af delmålene hos den enkelte ung. Det har været fantastisk at opleve, hvordan de unge har udviklet sig både personligt og socialt med en større tro på sig selv og verden. Flere har også fået mod på at bevæge sig ud i foreningsaktiviteter udenfor ungecafeen. De mere langsigtede slutmål kan være sværere at måle på, flere af de unge er udfordret i en grad, som kan gøre det svært på sigt at komme i uddannelse og job. Læs mere i evalueringen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores ønske om at kunne tilbyde et måltid mad og aktiviteter af social karakter og fungere som en støtte og yde råd og vejledning har vi oplevet givet meget mening for de unge. Vi har dog oplevet, at det har været svært at inddrage de frivillige i form af mentoropgaven. Læs mere herom i evalueringen, hvor vi også beskriver særligt understøttende elementer og sårbarheder, som vi skal balancere. Vi har erfaret, at oplevelsen af at høre til og være en del af et fællesskab har enorm betydning.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start