Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ungegruppen Kultur på hjernen

Hjerneskadeforeningen

Om donationen

Unge hjerneskadede bliver nemt afskåret fra socialt samvær med jævnaldrende grundet deres helbredsmæssige udfordringer. Med denne donation ønsker Hjerneskadeforeningen Thisted/Mors at give unge hjerneskadede mulighed for at indgå i et fællesskab med hinanden. Foreningen vil afholde møder hver anden uge, hvor der vil være aktiviteter såsom madlavning og brætspil. Derudover vil foreningen tilbyde udflugter til forlystelsesparker el.lign.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Hjerneskadeforeningen
Støttet beløb
41.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har altid haft en høj deltagelse, når vi har haft aktiviteter ud af huset. Vi kan se at når de unge er med til at lave aktiviteterne, har de også mulighed for at afstemme de ressourcer den enkelte har og de har været gode til at give tilbagemelding om, hvis akt strakte sig over for lang tid. Dvs at de er blevet rigtig gode til forventningsafstemning og egne ressourcer. Det er så godt at få med i sin rygsæk, når der lige pludseligt fremadrettet bliver flere akt at deltage i.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde regnet med, at vi kunne få flere med i ungegruppen. Vi har haft ca 15 personer med i forløbet. Vi har haft mange forskellige aktiviteter, som de unge har været fælles om at deltage i. Desværre satte coronaen en stopper for den helt store udvikling med at deltage i Thy Rock. Dette var en stor drøm at deltage i. Vi har et værested for voksne senhjerneskadede borgere, og her vil vi lave en særskilt gruppe for de unge, så de stadig kan mødes og man kan deltage i de akt. den anden gruppe har

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, vi kunne have udfordret de unge noget mere, men vi var bange for de faldt fra. Vi har valgt nogle aktiviteter som vi ved alle kunne deltage i. Havde vi gjort noget andet, kunne vi måske have haft andre resultater, men vi arbejder videre med udvikling sammen men sammenholdet af de unge.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start