Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ungegruppen Kultur på hjernen

Hjerneskadeforeningen

Om donationen

Unge hjerneskadede bliver nemt afskåret fra socialt samvær med jævnaldrende grundet deres helbredsmæssige udfordringer. Med denne donation ønsker Hjerneskadeforeningen Thisted/Mors at give unge hjerneskadede mulighed for at indgå i et fællesskab med hinanden. Foreningen vil afholde møder hver anden uge, hvor der vil være aktiviteter såsom madlavning og brætspil. Derudover vil foreningen tilbyde udflugter til forlystelsesparker el.lign.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Hjerneskadeforeningen
Støttet beløb
41.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fortsætter efter nytår. Vi har nu fået kontakt til 3 nye som starter op efter nytår.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi blev desværre ikke så mange brugere som forventet. Vi har kun haft 9 borgere med senhjerneskader med og en er afgået ved døden. To andre er stoppet pga for lidt energi.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været på weekendophold og til koncerter og museum. Det har været en stor oplevelse for de fleste. Der har været nogen som har overskredet store grænser hos sig selv.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start