Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Unges digitale sexkrænkelser

Medierådet for Børn og Unge

Om donationen

Denne donation går til at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser blandt unge ved at styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at kunne omgås intimt billedmateriale på nettet. Projektet retter sig mod udskolingen på landets skoler. Det indbefatter casebaseret oplysning, diverse vejledning, information om lovgivning, involverende undervisningsmateriale samt kurser for lærere, SSP’ere m.fl. til at kunne undervise, støtte og rådgive unge i digital adfærd. Baggrunden for projektet er blandt andet erfaringer fra rådgivning af unge, der søger hjælp efter at have fået delt intimt billedmateriale online uden deres samtykke. Red Barnet og Center for Digital Pædagogik er også partnere i projektet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Medierådet for Børn og Unge
Støttet beløb
435.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi nåede at få afviklet kurserne, inden landet lukkede ned pga. corona. Effekten af undervisningen på kurserne nåede ikke at markere sig tydeligt i 2020, da skolerne måtte tilbyde digital hjemmeskole, og lærernes opgave lå i at få skoledagene til at fungere for alle elever. Evalueringen af kurserne gør, at vi forventer, at DELT-projektets materialer får et liv i skolerne, når corona-virus klinger af. Vi ved, at kommuner konkret arbejder med handleplaner om digitale krænkelser pga. kurset.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bog og undervisningsmateriale er distribueret til landets 2.200 grundskoler. E-bogen er downloadet 203 gange - stikprøver viser at den er nået over 8.500 læsere via interne delinger. 233 lærere, SSP'ere mv. deltog på 4 kurser: +80% svarer at viden er nyttig brugbar. +80% af unge testlæsere af bog finder den nyttig. Det samme gælder for +80% af fagprofessionelle læsere. Bog og uv.materiale er nået ud til mere end 25.000 elever og fagprofessionelle via flere kommunikationskanaler, konferencer mv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
SSP-netværket kunne med fordel have være informeret om distribution af materialerne til skolerne, så de kunne have startet indsatsen om digitale krænkelser lokalt i tæt samarbejde med skolerne. Dagskurserne kunne være tilrettelagt, så alle kom igennem hovedprogrammet og alle tre workshoptemaer, da deltagerne fandt alle temaerne yderst relevante og nyttige i deres praksis, og flere var eneste deltager fra deres kommune, så det var ikke muligt at dele de tre workshops imellem kolleger.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start