Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Unges Digitale Verden

Vordingborg Ungdomsskole og 10.Klasse

Om donationen

Donationen gør det muligt for SSP-teamet fra Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse at afholde tre forældreforedrag om unges digitale liv. Foredragene skal være med til at give forældre og bedsteforældre værktøjer, grundviden og kompetencer til at forstå, hvordan de unge indgår i de digitale fællesskaber, samt hvilke risici og fælder man skal være opmærksom på i det digitale univers. Det vil være fagpersoner, der specialiserer sig i unges færdsel på nettet, som står for oplæggene til forældre og bedsteforældre til unge fra 7.-10. klasse i Vordingborg, Præstø og Stege.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Vordingborg Ungdomsskole og 10.Klasse
Støttet beløb
27.000 kr., år 2023
Delmål
Digital tryghed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se vedhæftet

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Generelt har vi fået rigtig gode tilbagemeldinger på begge oplæg. I SSP- teamet har vi talt en del om, hvordan vi kan få flere forældre, kollegaer samarbejdspartnere til at komme til sådanne gratis oplæg. Det er en rigtig svær øvelse. Vi ved at de forældre der var der var positive over for oplæggene. I vores evaluering brugte vi forms som besvarelses mulighed. Med en QR-kode kunne forældrene meget hurtigt med en 1-5 skala besvare vores spørgsmål. se vedhæftet fil

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se vedhæftet fil

Delmål

Digital tryghed

Alle skal kunne færdes sikkert og trygt digitalt. Vi vil udvikle og udbrede indsatser, viden og værktøjer, der gør den enkelte i stand til at tage ansvar for egen og andres digitale tryghed.
Mere om vores fokusområde Digital tryghed