Søg støtte

Søg

Selvevaluering

UngeSkaber II

FrivilligCenter Greve

Om donationen

Projekt ”UngeSkaber”, som begyndte i 2020, vil styrke den mentale sundhed og mindske ensomheden blandt unge i Greve Kommune. Coronapandemien betød, at aktiviteterne måtte lukke midlertidigt ned, og med donationen kan aktiviteterne forlænges med yderligere et år frem til marts 2023. Det gælder bl.a. netværksgruppen Frirum med fællesaktiviteter som madlavning, brætspil og biografture samt aktiviteter omkring motion og bevægelse. Mentorordningen, der skal bidrage til at løse de unges udfordringer og hjælpe dem ind i et fællesskab, kører også videre, ligesom indsatsen for at hjælpe de unge ind i frivilligt arbejde i de lokale foreninger og kommunale institutioner fortsætter.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
FrivilligCenter Greve
Støttet beløb
637.188 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
FriRum drives videre af frivillige kræfter. Det er dog en stor udfordring ikke at have en lønnet koordinator. Vi har været i dialog med Ventilen om at gøre aktiviteten til en del af Ventilens tilbud, men de sagde nej, fordi deres erfaring er, at det er for svært i de små byer at etablere en robust frivilliggruppe. MakkerOrdningen er blevet en del af Det Frivillige Mentorkorps. Gruppefrivillighed er blevet en kerneopgave i frivilligcentret, da det har været en meget stor succes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
- 86 FriRums-aftener gennemført. - 63 deltagere i FriRum. - 38 har deltaget min. 3 gange. - 17 makkerforløb. - 36 er blevet frivillige, og 13 er blevet medlemmer i en forening. - 92 % har oplevet at blive en del af et fællesskab og fået nye venner. - 75 % har udviklet sig socialt og personligt. - 92 % oplever at få en eller flere fortrolige i FriRum, som de kan tale om deres problemer og bekymringer med. 83 % føler sig bedre tilpas i nye sociale sammenhænge efter at være startet i FriRum.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores vurdering er, at de tre aktiviteter: FriRum, MakkerOrdning og Gruppefrivillighed har være de rigtige aktiviteter til at nå vores mål.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet