Søg støtte

Søg

Selvevaluering

UP! Kor for psykisk sårbare

Kirke på vej Danmark

Om donationen

Kirke på Vej er et projekt i Roskilde Stift, der arbejder med at bringe kirkelige aktiviteter uden for kirken. Denne donation skal gå til at opstarte et kor, der er målrettet psykisk sårbare voksne, der står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke er i stand til at deltage i almindelige koraktiviteter. Gennem koret får målgruppen mulighed for at deltage i et socialt fællesskab med andre, der er i samme situation. Musikken vil være et redskab for de psykisk sårbare til at sætte ord på deres situation og derigennem bryde det tabu, der er forbundet med psykiske lidelser. Projektet sker i samarbejde med Roskilde Kommunes socialpsykiatri og består af kortræning en gang om ugen, som skal munde ud i en række koncerter. Deltagerne vil hver især blive koblet til en frivillig, der vil fungere som støtteperson og følge den enkelte til kortræningen. Der forventes at blive seks deltagere og seks frivillige i koret.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Kirke på vej Danmark
Støttet beløb
300.000 kr., år 2017
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fastholdelse af effekten via relationerne mellem deltagerne og de frivillige har lykkes i meget høj grad (9-10), men en fast finansiering har vi ikke kunne arbejde med endnu. Vi har været ukendte og har sagt ja til at optræde også for et mindre honorar eller gratis.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været 4 frivillige og op til 8 sangere, som har været en fast del af koret igennem de to år projektet har været igang. Der har været flere forbi og fra aug.2019 har vi i gennemsnitligt været 10 deltager til øvelserne, inkl. ansatte og frivillige.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En tættere kontakt med Socialpykiatrien ville have været godt. Vi har fået lov til at låne et lokale på Sankt Hans, hvilket har gjort, at vores tætteste samarbejde har været med Sankt Hans personale. Det er godt for de indlagte at få musik i en ellers kedelig dag på hospitalet, men i forhold til rekruttering af nye sangere til koret, har det har vist sig, at sangerne fra socialpsykiatrien er de mest trofaste. Derfor vil vi også satse på socialpsykiatrien i næste periode.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv