Søg støtte

Søg

Selvevaluering

UP! kor for psykisk sårbare

Kirke på Vej, Folkekirken

Om donationen

Denne donation går til at udvide aktiviteterne for Up! – et kor for psykisk syge. Kerneaktiviteten i koret er fællessang for indlagte patienter på Sankt Hans og Fjorden Hospital. Koret holder korprøve en gang om ugen, hvor der desuden er sangskrivning, så deltagerne selv kan komponere sange. Med denne donation skal koret over en toårig periode udvides med flere deltagere og give omkring 20 koncerter. Desuden planlægges en lang række besøg rundt i psykiatrien med korsang for indlagte og ansatte, så op imod 1000 personer får mulighed for at høre koret synge. Kirke på Vej er et projekt drevet af Roskilde Stift.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Kirke på Vej, Folkekirken
Støttet beløb
600.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har modtaget mindre støtte fra små fonde, vi får gaver fra private og vi får honorar ved koncerter. Det tager tid at bygge det op og corona, har gjort det svært at afholde koncerter. Men det ser ud som om det på sigt, kan hænge sammen økonomisk.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er nu 10 sangere og vi har samlet 5 nye frivillige i Ringsted, som arbejder på at starte et andet kor op der. Vi har afholdt 10 koncerter (14 aflyste, primært pga. corona) med 300 deltagere og 34 workshops med 274 deltagere. Under nedlukningen i marts 2020 - sept. 2021, har vi kunnet fastholde sangerne via "zoommøder" og gåture og ved at låne andre lokaler at synge i. Ud fra interviews med 6 af sangerne ved vi, at de føler sig trygge og har en oplevelselse af at høre til.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af corona, har Sankt Hans været lukket ned og vi har derfor ikke kunnet afholde fællessang/workshops i den grad, som vi gerne ville. Vi kunne have tilbudt workshops til socialpsykiatrien i stedet.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle