Søg støtte

Søg

Selvevaluering

URK - ferielejre i Nordjylland

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Denne donation går til tre ferielejre, der afholdes i Nordjylland for ca. 190 børn og unge, som kommer fra økonomisk og/eller socialt udsatte hjem. Gennem forskellige aktiviteter og oplevelser er formålet at give børnene et positivt afbræk i hverdagen, der kan være præget af mange problemer, og give dem mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt, hvilket de kan tage med sig videre ud i livet. Donationen går til forplejning, leje af faciliteter, transport og aktiviteter ved afholdelse af ferielejrene.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
60.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har svært ved at vurdere den langvarige effekt af projektet, men vi oplever glade børn og under, som ønsker at komme tilbage år efter år, og som ønsker at blive senere hen. Vi håber, at ferielejrenes minder og venskaber holder ved og kan skabe positive stunder for det enkelte barn eller unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det bedste eksempel på at målet opnået ser nogle forskellige steder - Forældre/værger, der har børn med udfordringer, der skriver 1000 tak for at vi har håndteret de børn og unge vi haft med, som er kommet hjem “...glad og fyldt op med så mange oplevelser og kærlighed og man kunne bare se i hans øjne han havde haft det godt.” Dette kan vi også se tydeligt, når vi sender børnene hjem, hvor mange står grædende og ville ønske vi kunne fortsætte lejr en uge mere. Især de ældste som ikke kommer med igen, fordi de er blevet for gamle, skriver beskeder til de hjælpere de haft nærmest og fortæller om hvordan lejr har givet dem et selvtillidsboost og gjort dem til dem de er i dag. Der har været nogle konflikter mellem ungerne i løbet af ugen, men som har kunne løses med snak, omsorg og aftaler, mellem børnene og de frivillige. Hvor de der startede med at slå igen først på ugen, blev bedre til at finde voksne eller gå fra konflikter sidst på ugen. På den ene lejr i år har vi haft en ung med, som har haft nogle fysiske og sociale udfordringer, hvor de andre unger på lejr giver luft og plads til hun har kunne deltage på stort set samme vilkår som resten.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De mindre aktiviteter har formået at "ryste" børn og unge samme. Således man på en sjov måde lære hinanden at kende, og lettere kan tale med dem man sover, spiser og ellers bare er på lejr med. De større ture som Fårup og Djurs har givet nogle børn en oplevelse som de ikke ville få hjemme, og givet en mulighed for leg som er mindre voksen kontrolleret. Børene har været mere fri til at vælge hvem man er med og hvad man skal prøve. Det er blevet beskrevet som det sjoveste på alle lejre at være i sommerland. :)

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start