Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vågekursus

Gentofte Vågetjeneste

Om donationen

Ingen bør dø alene. Hos Gentofte Vågetjeneste har de 15 aktive vågere, men vil gerne tilbyde denne hjælp til alle kommunens plejehjem og -boliger. Vågetjenesten tilbyder hjælp til den døende, som ingen pårørende har, som har pårørende, der bor langt væk eller som aflastning til pårørende. Dette projekt har således til formål at støtte med midler til et vågekursus for 15-20 nye frivillige.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Gentofte Vågetjeneste
Støttet beløb
12.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi står over for en snarlig udvidelse af vores vågetjeneste til også at våge i private hjem under hjemmeplejen, og vi vil af den grund have et øget behov for at rekruttere og uddanne nye vågere. Vi vil også have behov for løbende at videreuddanne de nuværende vågere. Vores ønske er - gerne sammen med vågetjenester i nabokommuner - selv at stå for disse uddannelsesdage, og vi mener, at den netop afholdte kursusdag har givet os et godt mønster for, hvordan en sådan uddannelsesdag kan foregå.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle vågere i Gentofte Vågetjeneste er frivillige. For at blive våger, er der ingen specifikke krav til uddannelse eller tidligere erfaring. Ved at afholde vågekursus eller uddannelsesdag for vågerne, hvor de blandt andet lærer, hvad det vil sige at være en god våger og hvilke dilemmaer, der kan opstå, og hvordan disse kan tackles, sikrer vi at vi kan tilbyde en professionel og tryghedsskabende indsats både over for den døende, deres pårørende og kommunens plejepersonale.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at det valgte kursus var det helt rigtige for vores vågetjeneste, som kun har været igang et par år. Knud Hansen og Mette Gammelgaard fra Djursland Hospice, som afholdt kurset, er meget professionelle og har flere års erfaring i arbejdet med døende og frivillige vågere. Deres oplæg er godt gennemtænkt, og i løbet af en dag gennemgås alle aspekter af vågejobbet på en yderst professionel måde med både plads til alvor og latter.