Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vær dig, vær med, vær ædru

De Frivilliges Hus - som sekretær for netværksgruppen Trygt Natteliv

Om donationen

Aalborg er en by med et aktivt nattemiljø, der er karakteriseret ved store indtagelser af alkohol – også blandt unge under 18 år. Med denne donation ønsker De Frivilliges Hus og Trygt Natteliv – der er et netværk af aktører, som er i berøring med unge og nattelivet i Aalborg – at udbrede viden om eksisterende alkoholfrie fællesskaber for unge i alderen 15-18 år. Unge inddrages i arbejdet med alkoholforebyggelse, der består af en videostafet, hvor de unge gennem videooptagelser skal vise et sted, hvor de har det sjovt sammen med andre uden alkohol. Projektet har til formål at motivere unge til at vælge måder at være sammen på, der ikke er forbundet med indtagelse af alkohol. Projektet rundes af med et event, hvor alle deltagere og frivillige er inviteret med. Målet er, at der bliver produceret 100 film, og at der kommer minimum 100 nye medlemmer til Frivillighusets aktiviteter.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
De Frivilliges Hus - som sekretær for netværksgruppen Trygt Natteliv
Støttet beløb
425.840 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De unge takeovers oplever, at have løsnet op for emner og reflekteret over deres forhold til alkohol. Vi håber det har spredt sig til deres omgangskreds og sidens følgere. Vi ønsker at arbejde videre med de frivillige sociale foreninger, og hvordan vi kan støtte dem til at holde deres fællesskaber aktive trods corona ved at gentænke aktiviteterne. Vi arbejder også at hjælpe foreningerne med at finde ud af, hvordan deres fællesskaber kan være åbne og imødekommende for nye deltagere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte til at ændre projektformen fra videostafet på YouTube til en kampagne på Instagram og Facebook, fordi det ville være nemmere og hurtigere for de unge at dele indhold her igennem og nemmere for os at tracke de unges aktivitet/engagement. Derfor er de kortsigtede mål også ændret til at få følgere og synliggøre aktiviteter, inddragelse af de unge og en selvkørende, social Facebookgruppe. Landets nedlukning som følge af corona forhindrede os I at nå længere ud via skoler og fritidscentre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
ÆNDRING Både Instagramprofilen og Facebookgruppen manglede mere synlighed blandt de unge. Et stærkere netværk med skolerne og en online reklamevideo, vi kunne sende da landet blev lukket ned, kunne måske have hjulpet os nå længere ud. Alternativt til den alkoholfrie fest kunne vi have lavet et online event. Vi kunne også have arbejde mere indgående med eleverne gennem workshops på skoler, som kunne skabe mere synlighed og interesse for projektet og forbedre de unges trivsel.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet