Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Værdighed og retssikkerhed

Amnesty International Danmark

Om donationen

Donationen går til at styrke retssikkerheden for voldtægtsofre samt på sigt styrke kulturen omkring samtykke i forbindelse med sex. Amnesty International Danmark har taget initiativ til projektet, der gennem et undervisningsforløb målrettet bistands- og forsvarsadvokater vil styrke deres forudsætninger for at sikre voldtægtsofre en værdig behandling, når en voldtægt anmeldes og behandles i retssystemet. Projektet er opdelt i tre faser, bestående af henholdsvis en udviklingsfase, en fase med undervisning, test og justering og endelig en lærings- og opsamlingsfase. Ambitionen med projektet, der gennemføres i samarbejde med Rigspolitiet, Center for Seksuelle Overgreb samt relevante advokater, er på kort sigt at bidrage til, at voldtægtsofre behandles med mere værdighed og retfærdighed og opnår bedre retssikkerhed. På lang sigt er målet at bidrage til en ændring i samfundet henimod en samtykkekultur.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Amnesty International Danmark
Støttet beløb
1.348.873 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i høj grad lykkes med at forankre projektet, da vi gennem fortalerarbejde, kampagner, forskning og deltagelse i ekspertpaneler har kæmpet for ny samtykkelov (https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202012L00085). Arbejdet med bistandsadvokatordningen er styrket yderligere da ny finanslovsaftale forbedrer bistandsadvokaternes rolle i afhøringen på politistationen. Der er fortsat arbejde i forhold til andet delmål, da undervisningsforløbet ikke er en fast del af efteruddannelsen af advokater.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet om at øge værdigheden og retssikkerheden for voldtægtsoverlevere er opfyldt, da samtykkelov og styrket bistandsordning er indtrådt. Delmål 1 (at advokater får større indsigt i voldtægt og deres rolle) vurderes indfriet, for så vidt angår underviste advokater. Vi vurderer delmål 2 (at integrere kurset i fast efteruddannelse), som delvist nået. Dette skyldes ikke forsinkede eller ikke-gennemførte aktiviteter, men at målet var for ambitiøst og fejlformuleret. Der er ikke obligatoriske kurser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til andet delmål og den begrænsede forankring af undervisningen, kunne det have været mere relevant at sikre at advokater der bistår voldtægtsoverlevere, som lovkrav, kan påvise en certificering, enten via en vis mængde tidligere sager eller ved relevant efteruddannelse. På sigt, kunne dette også omfatte en specialisering opnået på den juridiske grunduddannelse. Evaluator foreslår forhåndsgodkendelse som en løsning til en yderligere forankring.