Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Valget er dit!

ANTV, Anerkendende tv

Om donationen

Anerkendende TV (ANTV) er en ikke-kommerciel tv-station og socialøkonomisk virksomhed, som arbejder med kommunikation og undervisning for, om og med psykisk og socialt sårbare mennesker. Denne donation går til et oplysnings- og debatarrangement, der skal klæde ANTV’s målgruppe på, så de i højere grad får indsigt i EP-valget og motiveres til at stemme. For at konkretisere valgtemaer og -spørgsmål vil programmet indeholde aktiviteter, der involverer deltagerne, foruden relevant underholdning undervejs. Arrangementet bygger videre på de gode erfaringer, som ANTV har fra et lignende arrangement i forbindelse med afstemningen om forsvarsforbeholdet i 2022. Projektet gennemføres i samarbejde med Poetklubben, Gadeliv, Kofoeds Skole, Husrum, SIND og De Splittergale, bl.a. i form af video, musik og anden underholdning.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
ANTV, Anerkendende tv
Støttet beløb
219.000 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har givet anledning til nye samarbejder og netværk, som bidrager til at de centrale værdier og temaer i projektet får et efterliv i vores fælles praksis. Vores tv-programmer er også gode, og vi vil lave flere programmer inden for disse temaer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Arrangementet blev gennemført stort set som beskrevet i ansøgningen, og det var en god oplevelse for alle. Oplæggene var inspirerende og der fremkom en række gode forslag til, hvordan valgdeltagelsen blandt udsatte grupper kan styrkes. Disse er videresendt til relevante parter. Vi dækkede eventet med fire kameraer og liveklippede til stream og til to tv-programmer, som blev sendt op til valget.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det viste sig sværere end forventet at holde debatten med politikerne fast på temaer omkring mental helse og konkret handling i EU i forhold til dette, fordi der var andre temaer i valgkampen, som kandidaterne var optaget af. Ellers fungerede debatten godt. Vores mini-workshop fungerede også godt, men tog nok for meget tid i grupperne. Det var et langt indholdspakket program med to oplæg og debat. Folk sivede lidt til sidst. Måske for langt program, for sent på dagen.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati