Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Validering af urintest for misbrug hos gravide

Odense Universitetshospital / Syddansk Universitet

Om donationen

Denne donation går til at validere en ny urintest, der kan spore brug af rusmidler hos gravide kvinder. Et pilotstudie i Region Syddanmark påviste i en anonym screening af 600 gravide, at fire pct. havde sporstoffer fra rusmidler i deres urin. Alkohol var ikke medtaget i undersøgelsen, da der på det tidspunkt ikke fandtes en velegnet test til gravide. Formålet med dette projekt er at validere en ny urintest, der også kan spore alkohol i op til tre døgn efter indtag. Konkret foregår valideringen ved at sammenholde urintesten med en blodprøve, der tages samtidig. Projektet omfatter også en landsdækkende, anonym urinscreening for rusmiddelbrug blandt 3.000 gravide i forbindelse med den almindelige ultralydsscanning i de danske svangreambulatorier. Med det samlede projekt vil vi for første gang i Danmark få vigtig viden om hyppigheden af rusmiddelbrug og alkoholindtag blandt gravide målt med objektive metoder. En ny urintest, som kan spore et moderat forbrug af alkohol i urinen flere dage efter indtag, vil endvidere være et vigtigt fremskridt for hele rusmiddelsområdet. Projektet strækker sig over tre år og omfatter samarbejder med alle landets fødesteder og familieambulatorier samt Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på Odense Universitetshospital.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Odense Universitetshospital / Syddansk Universitet
Støttet beløb
971.103 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har givet resultater, som bruges i klinisk sammenhæng i dag. Blandt andet har det medført lokale ændringer i valg af analysemetoder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gennemførte alle delmål pånær et, som ikke kunne gennemføres grundet COVID-19, nemlig afprøvningen af urintesten blandt gravide med kendt rusmiddelbrug. Vi gennemførte som alternativ et registerstudie, som belyste omfanget af lægeordineret opioidforbrug blandt gravide kvinder i Danmark.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi erfarede, at vores analysemetode med urinstix ikke var optimal. Havde vi erkendt begrænsningerne i denne metode, havde vi formentligt valgt en alternativ analysemetode.