Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vandring til Livshandling

Cafe Grenaa// KFUMs Sociale Arbejde

Om donationen

Café Grenaa arbejder for lokalområdets sårbare mennesker. De har med succes etableret indsatser for kvinder i alderen 24-65 år, der på grund af stress har udfordringer med trivslen og fastholdelse på arbejdsmarkedet, samt for kvinder i alderen 66+ år, der har mistet deres samlever og kæmper mod ensomhed. Med donationen kan caféen styrke og forankre indsatserne, så de kan videreføres.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Cafe Grenaa// KFUMs Sociale Arbejde
Støttet beløb
40.000 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet styrkes hele tiden, fordi: 1) Vi har fået uddannet 10 kvindelige medvandrer. 2) Der kommer ugentligt nye deltagere. 3) Vi løbende indsamler personlige fortællinger, der understøtter projektets relevans/aktualitet. 4) Vores netværk af samarbejdspartnere udvides og styrkes løbende. Vi er dog stadigvæk ikke i mål med at få projektet 100 % forankret. Vi mangler at få en fast finansiering fra vores ønskede samarbejdspartner - hvilket vi fortsat arbejder for. Vandringerne fortsætter :)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
”Nu har vi vandret igennem en længere periode og jeg ser at vi hele tiden alle sammen bliver mere og mere robuste. Vi er ikke så skrøbelige mere”. Hver uge møder vi kvinder, der har fået farve i kinderne, ranker ryggen og møder de andre kvinder med et smil. Efterhånden som kvinderne vandrer fra uge til uge, styrkes deres sind og mentale helbred, hvilket ofte kommer til udtryk gennem deres fysiske fremtræden. Kvinderne danner netværk på tværs af gruppen og møder hinanden i både sorg og glæde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har uddannet 10 frivillige medvandrer. Vi kunne dog med stor fordel have udvidet denne gruppe til fx 25 kvinder. Vi har erfaret at en gruppe på 10 personer hurtigt kan blive skrøbelig pga. sygdom, tidsmangel, job osv. Det har ligeledes været en udfordring at vi har kvinder, der ønsker at gå hurtigt og andre, der har svært ved at gå 5 km. Kvinderne nyder dog hinandens selskab, så optimalt set skal grupperne deles op og afslutningsvis drikke kaffe sammen. Det kræver dog flere ressourcer.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle