Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Velfungerende sanserum

Afdeling for retspsykiatri, Region Sjælland

Om donationen

Afdeling for retspsykiatri i Region Sjælland er målrettet patienter, der har fået en dom med behandling eller anbringelse på et hospital. Patienterne er indlagt af både behandlings- og sikkerhedsmæssige årsager og har alle brug for længerevarende behandling og rehabilitering. Undersøgelser viser, at sansestimulering kan have en positiv effekt på psykiatriske patienter og kan øge deres trivsel markant. Med denne donation ønsker retspsykiatrien at etablere to sanserum, som skal være med til at dæmpe uro, vrede, udad- og indad-reagerende adfærd, som mange af patienterne oplever grundet stress, angst og andre psykiske problemstillinger. Formålet med projektet er at bidrage til nedbringelse af tvang og deeskalering i retspsykiatrien samt bidrage til øget velvære og tryghed hos patienterne. I sanserummene vil der bl.a. være en sanserumshimmel, en projektorvæg til visning af rolige film og en specialudviklet gyngestol, der kan berolige patienterne.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Afdeling for retspsykiatri, Region Sjælland
Støttet beløb
288.133 kr., år 2017
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har arbejdet med projekt omkring sanserummene, hvor hele personalegruppen er blevet involveret. Dette betyder, at alle er blevet bekendte med rummenes formål og anvendelse, hvilket gør dem mere anvendelige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De udviklede sanserum har som ventet vist sig at være et rigtig godt supplement til den øvrige behandling i psykiatrien. Patienterne finder ro ved at bruge rummene og mange patienter efterspørger muligheden for at benytte rummene når de har fået kendskab til dem.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rummene blev helt som håbet og ventet.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv