Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Velkommen i kvindefællesskabet

Frivilligcenter Sydfyn / Kontakt mellem Mennesker

Om donationen

Svendborg Kommune modtog i 2015 omkring 180 flygtninge. Det høje antal har presset kommunens ressourcer til det yderste, og der er derfor kun mulighed for at tilbyde det mest basale til de nytilkomne. Derfor tilkommer de frivillige at give en mere nærværende og medmenneskelig hjælp, når flygtningene skal orientere sig i et nyt samfund uden netværk. Kontakt Mellem Mennesker har siden 2014 kørt et frivilligprojekt kaldet ”Kvinde dit liv er i Danmark”, hvor indvandrerkvinder er blevet hjulpet til at føle sig hjemme i Danmark. Kvinderne, der har deltaget i dette projekt, ønsker nu selv at indgå som frivillige rollemodeller for nye kvinder, der har brug for det. Dette skal gøres gennem aktiviteter som ugentlig café, hvor der på sigt skal inviteres etniske danskere, introduktion til forskellige aspekter af det danske samfund, fællesspisning og fysiske aktiviteter. Donationen fra TrygFonden skal gå til indkøb af materialer, adgang og diverse andre ting, så Kontakt Mellem Mennesker kan fortsætte deres arbejde for indvandrerkvinder.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Sydfyn / Kontakt mellem Mennesker
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kontakt Mellem mennesker har modtaget 30.000 fra Svendborg Kommune 2016 og har søgt om midler til 2017 i kommunen og i Trygfonden

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1. Den gamle gruppe deltager stadig som rollemodeller 2. Der kommer nye flygtninge i cafeen, enkelte får en "privat" sprogven. 3. Deltagerne i cafeen har tillid til hinanden og taler om store og små problemer. 4. Netværket virker godt f.eks. ved dødsfald i nær familie støtter gruppen op. 5. Gruppen er trygge ved hinanden, kender de fælles udfordringer og griner sammen. 6.Yngre danskere møder op i gruppen og sprogkontakten bliver etableret. Frivilligcentret søger efter sprogvenner efter behov.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne forøge aktiviteterne med en familieeftermiddags/weekendcafé en gang om måneden for at nå flere og samle familierne. Børnene og mændene får så også mulighed for at møde andre.