Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Venø Livredder

Venø Efterskole

Om donationen

Venø Efterskole ligger omgivet af Limfjorden, og med vand til alle sider indgår kajak, kano, surf og sejlads i efterskoleopholdet for skolens elever. Sikkerhed til vands er et centralt element i skolens hverdag, og alle elever bliver uddannet indenfor vandsikkerhed. Denne donation går til materiel som soft rescue boards og rescue tubes mv. Tanken er at tilbyde skolens elever en basis-livredderuddannelse som tilvalg, hvor eleverne blandt andet vil få indgående kendskab til førstehjælp. Eleverne kommer fra alle landsdele, og efter skoleopholdet kan de bruge deres kompetencer som trænere i klubber eller som livreddere i svømmehaller.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Venø Efterskole
Støttet beløb
52.190 kr., år 2019
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Livredning er en helt naturlig del af Venø Efterskole, da største dele af eleverne har aktiviteter, der involvere vand hver uge. Derfor har det også været let at få eleverne til at engagere sig i livredning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt blev udfordret i forbindelse med corona-nedlukningen, hvilket gjorde at vi måtte udsætte målsætningen med et år. Vi har dog efterfølgende opnået stor tilfredshed i forhold til at opnå de forventede målsætningen. Samtlige 96 elever fra sidste elevhold fik en grundlæggende introduktion til livredning til vands, og ca. 20 elever deltog på valgholdet "Kystlivredder", hvor de fik indgående kendskab og færdigheder til kystlivredning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har fungeret rigtig godt, at alle eleverne fik en introduktion til livredning, hvorefter de mest engageret elever har videreudviklet deres kompetencer indenfor livredning. Vi fik desværre ikke mulighed for at benytte svømmehal pga. corona, men det vil vi gøre fremover.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand